Raiffeisen – Leasing vstupuje do dotačního poradenství

395
Leasing
Jednatel společnosti Raiffeisen – Leasing Alois Lanegger vyhlíží dotační příležitosti. / Foto: Raiffeisen - Leasing

I přes zdržení na evropské, a hlavně pak národní úrovni se v Česku otevírají stamiliardové dotační příležitosti. Na výzvy již zareagovala společnost Raiffeisen – Leasing, která nově vstoupila do dotačního poradenství. 

Peníze EU aktuálně nabízí na projekty v digitalizaci, energetice a dopravě. Dále pak pro oblast vzdělávání a zdravotní prevence. Raiffeisen – Leasing proto představila nový expertní tým, který firemním zájemcům pomůže se získáním dotace a případně i se sjednáním úvěru na pokrytí potřebné finanční spoluúčasti.

„Máme široké expertní zázemí a zkušenosti s financováním investičních potřeb i velmi náročných klientů. V současnosti přichází na podporu české ekonomiky rekordní objem prostředků a my chceme našim klientům umožnit, aby v nových dotačních možnostech našli to nejefektivnější řešení pro své investiční potřeby a modernizační záměry,” uvedl jednatel společnosti Raiffeisen – Leasing Alois Lanegger.

Velký zájem očekává především u dotací na investice do energetických úspor. A to kvůli vysokým cenám energií a skutečnosti, že česká ekonomika a provoz tuzemských firem patří k těm energeticky nejnáročnějším.

Z kterých hlavních programů lze aktuálně čerpat dotace

Možností, kde lze nyní čerpat evropské dotace je více. Nejistě, ale přesto se rozbíhá Národní plán obnovy [NPO]. V něm je k dispozici 179 miliard korun. Plán má pomoci k obnově českého hospodářství po pandemii covidu a přispět k modernizaci ekonomiky. Prostředky půjdou do digitalizace, udržitelné energetiky a bezpečné dopravy. Dále do dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy a zdravotní prevence.

Slavný Národní plán obnovy se mění v neslavnou blamáž

Dalších 81 miliard korun mají firmy k dispozici v nově připraveném Operačním programu Technologie a konkurenceschopnosti [OP TAK]. Tyto zdroje mají směřovat hlavně na posilování využití výzkumu, vývoje a inovací v podnicích, na jejich digitální transformaci nebo rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem. Z OP TAK se bude financovat také rozvoj digitální infrastruktury, posun k nízkouhlíkovému hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a podpory se dočká i rozvoj udržitelné mobility.

Z operačních programů 2021-2027 Česko získá 550,5 mld. Kč

Další možnosti podpory skýtá Modernizační fond, ve kterém je 150 miliard korun. Ten prostřednictvím devíti programů podporuje opatření vedoucí k úspoře energií. Jde například o peníze na modernizaci veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po nová zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Co nabízí Raiffeisen – Leasing

Zástupci Raiffeisen – Leasing uvedli, že součástí služeb jejich dotačního poradenství je konzultace při výběru vhodného programu a pomoc s administrativou kolem žádostí. Zdůraznili, že s jejich podporou firemní klienti získají i výhodné financování.

V rámci nových dotačních programů vypíchli například aktuální možnost zvýhodněné investice do fotovoltaické elektrárny s akumulací. Tu si může pořídit prakticky každý podnikatel, čímž získá vlastní zdroj, který v čase vysokých cen energií pomůže snížit provozní náklady. V blízké době by se měly rovněž otevřít dotační programy pro velké fotovoltaické elektrárny a na nové technologie.

Zájem o úspory energií nedávno potvrdil i ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.

„Ceny energie jsou jedním z nejpalčivějších problémů firem. Dokazují to i investiční plány podniků na letošní rok. Do úspor energie chce letos investovat 62 procent firem. Pro necelou třetinu z nich je to dokonce investiční priorita. Firmy očekávají, že takové investice jim náklady na energie do budoucna sníží,“ uvedl.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here