Česká zbrojovka těží z akvizice Coltu i války na Ukrajině

5767
coltu
Foto: Colt CZ Group

Společnost Colt CZ Group SE hlásí rekordní hospodářské výsledky za letošní první čtvrtletí. Výnosy Coltu meziročně stouply o 74,7 procenta na 3,5 miliardy korun. Stojí za tím enormní růst prodejů tuzemské zbrojovky.

Česká zbrojovka, která se po akvizici amerického Coltu přejmenovala na Colt CZ Group, prodala za letošní první čtvrtletí více než 200 000 zbraní. Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím je to o 46,1 procenta více.

Rozdělení prodaných zbraní Colt CZ Group podle typu

V kusech

1. čtvrtletí 2022

1. čtvrtletí 2021

Změna v %

Krátké palné zbraně

118 173

85 527

38,2 %

Dlouhé palné zbraně

82 069

51 556

59,2 %

Palné zbraně celkem

200 242

137 083

46,1 %

[Zdroj: Colt CZ Group]

Čistý zisk firmy po zdanění dosáhl za první tři měsíce roku 2022 celkem 544,7 milionu korun. To je o 97,6 % více než ve stejném období loňského roku. Zisk před odpisy EBITDA dosáhl za první tři měsíce letošního roku 954,7 milionu korun. Zde jde o 120% meziroční růst. Provozní výsledek hospodaření činil 749,3 milionu korun [meziročně +123,7 %].

Výsledky firmy vysvětlil CEO a předseda představenstva Colt CZ Group Jan Drahota růstem prodejů ve Spojených státech, v Asii a nejenom tam.   

„V České republice jsme také zaznamenali nárůst díky pokračující spolupráci s Armádou České republiky pod rámcovou smlouvou. Ta byla navíc rozšířena dodatkem uzavřeným v březnu, a to i v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ vysvětlil.

Český obranný průmysl je opět na špičce, říká Lubomír Kovařík

Výnosy firmy v Česku za tři měsíce k 31. březnu 2022 vzrostly o 323,9 procenta, na 236,1 milionu korun. Výnosy dosažené v Evropě [vyjma ČR] za první tři měsíce do 31. března 2022 se meziročně zvýšily o 24,3 procenta, na 275 milionů korun. To zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Úkolem firmy letos bude udržení provozního financování

V březnu 2022 společnost uzavřela s Ministerstvem obrany ČR dodatek k rámcové dohodě z dubna 2020 na pořízení ručních zbraní. Dodatek umožní Armádě ČR čerpat dodávky zbraní v hodnotě až o 1,18 miliardy korun vyšší oproti původně sjednanému limitu ve výši 2,35 miliardy korun. Celkem tedy jde o 3,53 miliardy korun.

„Současná bezpečnostní situace a ozbrojený konflikt na Ukrajině mohou přinést vyšší zájem o výrobky u zákazníků z řad ozbrojených složek, ale mohou také znamenat nepředvídatelné negativní dopady do provozního a finančního hospodaření Skupiny v roce 2022,“ uvedla v této souvislosti firma.

Česká zbrojovka dokončila akvizici Coltu za pět miliard korun

Řízení provozních nákladů je tak podle jejích zástupců v letošním roce zásadní. Společnost pociťuje tlak růstu cen komodit, včetně plynu a elektřiny. Byť, jak uvedla, v jejím případě tyto vstupy představují pouze relativně malou část provozních nákladů.

„Společnost věří, že je schopna do jisté míry promítnout růst cen vstupů do prodejních cen. Některé klíčové smlouvy obsahují inflační doložky,“ uvedla firma.

Výnosy Coltu v USA, Kanadě, Africe a Asii

Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly za první tři měsíce 2022 meziročně o 59,2 procenta na 2,2 miliardy korun. Fantastický růst výnosů firma zrealizovala v Kanadě. Její výnosy tam dosáhly 237,5 milionu korun. To je meziročně o 832,8 procenta více. Výnosy v Asii stouply o 288,7 procenta na hodnotu 536,3 milionu korun. To v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům.

Rozdělení příjmů Colt CZ Group za sledované období podle regionu

V tis. Kč

1. čtvrtletí 2022

1. čtvrtletí 2021

Změna v %

Podíl na celkových výnosech v %

ČR

236 067

55 690

323,9 %

6,6 %

USA

2 168 372

1 362 462

59,2 %

61,0 %

Kanada

237 485

25 460

832,8 %

6,7 %

Evropa [vyjma ČR]

275 003

221 285

24,3 %

7,7 %

Afrika

14 796

181 419

-91,8 %

0,4 %

Asie

536 253

137 949

288,7 %

15,1 %

Ostatní

85 581

49 495

72,9 %

2,5 %

Celkem

3 553 557

2 033 760

74,7 %

100,0 %

[Zdroj: Colt CZ Group]

Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za letošní první tři měsíce hodnoty 85,6 milionu korun. Meziročně vzrostly o 72,9 procenta. Africké trhy byly jedinými, kde výnosy firmy klesly, to o 91,8 procenta na 14,8 milionu korun. Firma uvedla, že na tamější trhy dodávala již v loňském roce.

Součástí skupiny Colt CZ jsou společnosti Colt’s Manufacturing Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. Colt CZ rovněž drží menšinový podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně. Své produkty prodává Colt CZ především pod značkami Colt, CZ [Česká zbrojovka], Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson a 4M Systems.

Ceny našich akcií porostou, říká prezident České zbrojovky

Skupina má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here