MMR zabilo nový stavební zákon, tvrdí HK ČR

1603
stavebni
Foto: Redakce FinTag.cz

Česko dlouhodobě patří k zemím, kde získat stavební povolení vezme nejvíc času. Výsledek je zanedbaná infrastruktura, nedostatek nových bytů a komerčních nemovitostí. Situaci měl změnit nový stavební zákon.

Jak ale uvedla Hospodářská komora ČR [HK ČR], změna k lepšímu se odkládá. A situace se podle jejích zástupců stane ještě horší. Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR] totiž z již navrhnuté kompromisní podoby nového stavebního zákona udělalo návrh, který spíš než na potřeby firem a občanů dbá na potřeby úředníků. Nyní dokument předložilo k projednání vládní legislativní radě.

„Občané ani stavební firmy se tak dříve proklamovaného jednoho razítka, jednoho transparentního řízení, cesty na jeden úřad a zákonem vymahatelných lhůt nedočkají. Naopak přibude nové zelené superrazítko a úřad navíc,“ upozorňují zástupci HK ČR.

MMR odmítlo kritiku, že zpackalo stavební zákon

Podle jejích zástupců MMR docela ignorovalo zkušenosti z praxe. MMR podle Komory při přípravě změn nevzalo v potaz žádné připomínky ze strany stakeholderů.

„Zákony tady mají být pro lidi, nejen pro úředníky. Bohužel u přípravy novely došlo k nepochopitelnému úmyslnému přehlížení připomínek nejen lidí z oboru, expertů, ale i měst a obcí,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Česko ve výstavbě dlouhodobě zaostává

Podle Dlouhého výsledkem je, že v připomínkovém řízení u nového stavebního zákona se více řešilo, zda nedojde k rušení úřednických míst, než jak nastavit pravidla, aby se povolování staveb urychlilo.

„Vznikla tak nefunkční, od praxe odtržená stavební norma od stolu, kvůli které Česká republika bude aspirovat na stavebně nejpomalejší zemi světa,“ hodnotí změny Dlouhý.

Stavební úřady zůstanou tam, kde jsou, potvrdil Bartoš

Skutečností je, že Česko v nových výstavbách patří k nejhorším zemím světa. Situace se promítá do výstavby nových bytů, infrastrukturálních i komerčních staveb. V tomto ohledu dlouhodobě zaostává za vyspělými státy, ale i sousedy, jako je třeba Polsko.

„Česko nestíhá dodávat nové nemovitosti na trh tak rychle, jak by bylo třeba. Souvisí to s neochotou úřadů a nedostatečnou stavební legislativou. Nové projekty u nás nezřídka trvají přes deset let. To je pro developery nekomfortní situace. I proto mnoho z nich Českou republiku opustilo,“ říká pro FinTag.cz správce nemovitostního fondu Trigea Tomáš Trčka.

„Situace podobná té naší je i na Slovensku. Aktuálně asi nejvíce ze situace těží Polsko, kde lze stále relativně levně nakoupit velice kvalitní, nové nemovitosti,“ dodává.

Dalším faktem je, že výstavba silnic a dálnic je v Polsku dlouhodobě nesrovnatelně vyšší než v Česku. Silnice a dálnice v Česku si v celosvětovém kvalitativním srovnání stojí na 68. místě. Což je stejná úroveň, jakou mají silnice v Pákistánu. Ve srovnání kvality silnic je Česko šesté nejhorší v Evropské unii. V posledních letech druhé nejhorší v podílu investic do silnic na HDP z postkomunistických členů EU.

HK ČR: Nový stavební zákon je horší, než byl

HK ČR v souvislosti s novou podobou stavebního zákona upozorňuje, že místo toho, aby byly procesy při povolování staveb integrované, povolení budou „staronově“ vydávána samostatně. A to opět převážně formou závazného stanoviska. Varuje i před nově ustanoveným jednotným enviromentálním povolením, které umožní spolkům vstupovat do všech správních řízení.

„To projekty bude brzdit, zdržovat, nová agenda si kvůli tomu vyžádá i nové úředníky, aby ji stíhali zabezpečit,“ tvrdí zástupci HK ČR.

Novela současně odstraňuje některé závazné lhůty, které účastníci řízení dodržují. To dokonce zhorší situaci oproti současnosti. Novela podle HK ČR bezdůvodně ruší Pražské stavební předpisy a tím jen prohlubuje problémy v územním plánování.

MMR vyhlásilo IT tendry za tři miliardy na nový stavební zákon  

„Úředníci MMR například zcela nadbytečně trvají na tom, aby obce graficky sjednotily i ty dokumentace k územním plánům, které do účinnosti novely neprošly veřejným projednáním. A to i ty stávající územní plány, u nichž dochází ke změně,“ upozorňují zástupci HK ČR.

Podle nich to povede ke zbytečným časovým prodlevám a obsahovým komplikacím. Což zásadně ohrozí rozvoj měst a sníží dostupnost bydlení. A co hůře, Vladimír Dlouhý tvrdí, že se k těmto tématům „nescházejí ani pracovní skupiny a na ničem nepracují, nikdo je nesvolává, neřídí, nevede“.

„Pro sektor stavebnictví, pro který je typický vysoký multiplikační efekt a významný příspěvek k HDP země, je to velice smutná zpráva,“ uzavírá.

–DNA–

1 komentář

  1. V žádném případě nejsou pravdivé nářky typu, že stavební řízení trvá dlouho a tím že trpí infrastruktura a podobně. Každá stavba vyžaduje projektovou přípravu, ve které musí (ve skutečnosti by měly, ale nejsou) být všechny případné potíže vyřešeny. To skutečně často dlouho trvá. Projektová dokumentace je v podstatě plán, co se postaví a dokládají se v ní i stanoviska všech dotčených. Měly by být souhlasné. Stavební úřad by měl vše jen prostudovat a zkontrolovat, zda to odpovídá zákonu a rozhodnout. Buď vydat stavební povolení, nebo žádost o vydání stavebního povolení zamítnout. To se zhusta neděje, příprava se odrbe a dořešuje se to až ve stavebním řízení. Třeba v mém městě vím o jednom řízení, které bude v nejbližší době zahájeno (možná, že už běží). Bude na výstavbu bytového domu v sídlišti na místě, které je územním plánem vyhrazeno pro sportovní vyžití. Hádejte lidi, jak dlouho se toto řízení potáhne, když se nyní na tuto bitvu mohutně zbrojí! Na jedné straně bitevního pole (bitevní pole=stavební řízení) je stavebník s investorem v zádech a s vědomím, že staví něco, co stavět nemá a na opačné straně bitevního pole se šikuje fronta občanů v čele se starostou městské části, která bude trvat na dodržení územního plánu. Bitevní pole definované máme a rozeberme si nyní taktiku a výzbroj. Útočící strana – zbraně: Nedostatek bytů a prostor tu je. Taktika: Požádá se o stavbu, která vcelku záměru územního plánu odpovídá a pak se použije zbraň zvaná, změna stavby před dokončením. Bránící se strana – zbraně: Platný územní plán a odvolací orgány. Taktika: Nedovolit, aby stavební úřad rozhodnutí vydal, když je v rozporu s územním plánem. Pokud to po řadě bitevních šarvátek nastane a stavební úřad povolení vydá, použije se zbraň zvaná odvolací orgán a věc se vrátí na začátek. Znovu moje otázka. Hádejte, jak dlouho se toto řízení potáhne.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here