MPSV chce slevu pro pracující důchodce i příplatek za home office

1833
duchodcu
Ilustrační foto: Pixabay.com

Připravovaná novela zákoníku práce počítá se slevou na pojistném při zaměstnání důchodců a lidí těsně před penzí. Navrhuje i povinný příspěvek zaměstnavatelů na úhradu nákladů, například energií, ve výši 2,80 Kč lidem, kteří pracují z domova.

Změny navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV] v novele zákoníku práce. Tu v nejbližších týdnech projedná vláda. Jedna ze změn cílí na zmírnění mandatorních výdajů státu a současně zvýšení inkasa příjmů z výběru pojistného. A to prostřednictvím většího zapojení více lidí na trh práce, především pak důchodců a lidí před důchodem prostřednictvím slevy na sociálním pojištění při zkrácených úvazcích.

Od února příštího roku by si tak podle stávajícího návrhu zaměstnavatelé snížili odvod na sociální pojištění o pět procent u pracovníků mladších 21 let. Dále u studentů a zaměstnanců s dětmi do 10 let věku. Snížili by si ho i u pracovníků se zdravotním hendikepem, čerstvých absolventů rekvalifikací a zejména pak při zaměstnání lidí starších 55 let. A podle navrhované novely by od července roku 2023 měli platit nižší sociální pojištění také pracující senioři. Což by jim, jak předpokládá MPSV, zvýšilo čistý výdělek.

„Sleva se bude vztahovat na zaměstnance, kteří pracují 8 až 30 hodin týdně. Odečítá se od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem. A to ve výši pět procent z vyměřovacího základu zaměstnance,“ přibližuje podmínky MPSV s tím, že nyní zákon při zkráceném úvazku zvýhodňuje rodiče dětí do 15 let, těhotné ženy a pečující osoby.

Diakonie ČCE: Pečující lidé ustláno na růžích nemají

Od změny si úřad slibuje nižší zájem lidí před šedesátým rokem věku o předčasný důchod a jejich setrvání na trhu práce. Nicméně i dodejme, že čerpání předčasného důchodu vylučuje jakýkoli příjem z výdělečné činnosti. Ať už podnikání, nebo jakéhokoli pracovního úvazku. I proto ale má ministerstvo návrh na řešení.

„I v případě, že už žádost o předčasný důchod podal, může výplatu odložit,“ upozorňují zástupci ministerstva práce.

Předčasný starobní důchod se vyplatí dobře promyslet

Dodávají, že podpora zkrácených úvazků bude seniory a pracovníky v předdůchodovém věku více motivovat zůstat delší dobu ekonomicky aktivní. Podle mluvčí MPSV Evy Davidové u nás v roce 2021 do zaměstnání docházelo necelých 137 tisíc seniorů. Což je necelých šest procent z celkového počtu 2,368 milionu starobních důchodců.

Nejen zvýhodnění důchodců, ale i peníze za home office

Zákoník práce by přijetím novely podle MPSV zjednodušil i přístup některým skupinám lidí k práci z domova. Konkrétně jde podle návrhu o těhotné zaměstnankyně, pečující o dítě do věku devíti let nebo osoby závislé na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV.

„Pokud taková zaměstnankyně nebo zaměstnanec požádá o home-office a zaměstnavatel žádosti nevyhoví, bude muset své rozhodnutí písemně odůvodnit,“ přibližují jednu z novinek zástupci resortu.

Ani souhlas s výkonem práce z domova se pro zaměstnavatele ale neobejde bez byrokratické zátěže. Totiž, i samotnou dohodu o home-office podle návrhu MPSV zaměstnavatel s daným zaměstnancem povinně sjedná písemně.

A dále: Podle navrhované novely by za práci z domova zaměstnavatel vyplácel pracovníkům určitý paušál na uhrazení vzniklých nákladů při práci z domova. Třeba na elektřinu, vodu či připojení k internetu.

„Výchozí výše tohoto paušálu bude 2,80 Kč na hodinu,“ přibližují zástupci MPSV.

Určitou útěchou pro zaměstnavatele může být alespoň to, že si takto vynaložené peníze budou moci odečíst z nákladů. Zaměstnanci z něj daň z příjmu nezaplatí. Zaměstnavatel současně dostane možnost ve výjimečných situacích home-office nařídit. Ovšem jen za podmínky, že zohlední zájmy zaměstnanců, upozorňuje úřad.

Zvyšování IT gramotnosti českých občanů

Od příštího roku úřad začne také vice podporovat digitální gramotnost lidí žijících v Česku. Otevře nové kurzy vzdělávání v oboru prostřednictvím nového e-shopu. Kurzy nabídnou k tomu akreditované instituce. Do projektu se mohou zapojit i samotní zaměstnavatelé v projektu DigiPOVEZ.

„V průběhu následujících 3 let tak mají být dohromady prostřednictvím Národního plánu obnovy financovány kurzy pro 130 tisíc lidí,“ uvedli zástupci MPSV.

Podle ekonomů je podpora zvyšování IT dovedností Čechů správným rozhodnutím.

„Vláda nemůže podporami udržovat při životě tuzemskou ekonomiku, jak se tu urodila před válkou na Ukrajině. A to prostě proto, že by udržovala při životě firmy, které nemají ekonomický nárok na dlouhý život,“ vysvětlil v nedávném podcastu FinTag.cz s odkazem na zdražující energie a energeticky náročný charakter naší ekonomiky poradce premiéra a člen Národní ekonomické rady vlády [NERV] Daniel Münich.

„Aby lidé neztráceli naději, musí jim stát nabídnout možnosti vzdělání a rekvalifikace. O tom se ještě nemluví,“ dodal.

Žít na dávkách není v Česku nic super zajímavého

Podle něj vláda v tomto ohledu ale selhává. Vysvětlil to na aktuální kondici pracovních úřadů, v nichž podle něj pracují lidé s nízkými platy, je jich málo a tomu odpovídá i výkon Úřadu práce ČR.

„V tomto směru neplatí, že my se připravujeme na transformaci, která přijde, ale my děláme kroky přesně opačné,“ uvedl pro FinTag.cz.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here