MPO podpoří startupy a začínající firmy skrz inovační centra

332
MPO
Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela / Foto: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlásilo dotační výzvu z Národního plánu obnovy [NPO]. Na podporu inovativního podnikání startupů a nových firem uvolnilo 110 milionů korun. 

Taková je alokace jednokolové dotační výzvy z NPO. O dotace zájemci žádají prostřednictvím regionálních inovačních center. Což resort vysvětluje tím, že tato centra mají nejlepší znalosti o inovačním potenciálu firem v regionech. A tak zajistí takovýmto firmám bezprostřední pomoc. Žádosti o podporu začnou úřady přijímat 1. srpna 2023.

„Přímé zapojení center z regionu, které mají zmapován inovační potenciál v kraji a setkávají se s dobrými nápady na rozběh podnikatelské činnosti, a které by napomohly spojení těch, co mají dobrou myšlenku a nevědí, jak ji realizovat, s těmi, co vědí, jak na to, by zároveň znamenalo odbyrokratizování počáteční fáze podnikání, které začínající podnikatele trápí a někdy odrazuje,“ uvedl generální ředitel CzechInvest Petr Očko.

V NPO je vyčleněno 150 miliónů korun, tato částka umožní podpořit v režimu de minimis [dovolující maximální výši dotace] 500 začínajících inovativních firem. Podniky se budou obracet přímo na inovační centra v regionech, která zařídí potřebné.

„Pro konkurenceschopnost České republiky je klíčové, abychom podpořili nové projekty s vysokou přidanou hodnotou a udrželi krok s ostatními zeměmi. Chceme vytvářet podmínky, které podpoří vyšší počet založených startupů a zvýší šanci na úspěch,“ dodal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela [za STAN].

MPO vyčlenilo na výzvu 110 000 000 Kč

Výzva nabízí dotace na balíčky poradenských, konzultačních a mentoringových služeb odborníků z regionu, včetně ověření obchodních plánů k posunutí dobrého podnikatelského záměru do realizační fáze.

  • Priorita: Digitální ekonomika a společnosti, inovativní start-upy a nové technologie
  • Specifický cíl: Podpora podnikavosti, podnikání a inovativních firem

Datum ukončení výzvy ministerstvo stanovilo na 11. září 2023. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je na konci příštího roku. Pokud nedojde k jeho prodloužení ze strany poskytovatele podpory.

Nabízíme až 30% zhodnocení, říká šéf i&i Bio Jaromír Zahrádka

Výzva podporuje inovativní podnikání a úspěšné zakládání nových podniků v České republice. Součástí opatření jsou poradenské, konzultační a mentoringové služby [poradenské služby] poskytované pomocí regionálních inovačních a podnikatelských center [žadatel o podporu] nově založeným podnikatelským iniciativám a začínajícím inovativním podnikům [konečný příjemce podpory]. Žadatel o podporu s Poskytovatelem podpory komunikuje elektronicky Monitorovacím systémem evropských fondů MS2014+.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity patří poradenské služby k podnikání a ověření business plánů včetně úvodní konzultace podnikatelského záměru. Aktivity jsou vzájemně kombinovatelné. Patří sem technologická inkubace a jeho preinkubační aktivity. Dotace půjdou na zhodnocení podnikatelského nápadu – tržní relevance / konkurence / finance aj. Je tu i podpora rozvoje startupů. Sem patří konzultace při rozvoji business plánu – konzultace k nastavení inkubace, poradenství vázané na potenciální vstup investora, nastavení marketingového plánu, finančního plánu atd.

Podporovanými aktivitami nejsou služby mající charakter stále se opakující činnosti související s běžnými provozními náklady podnikatele. Sem patří pravidelné daňové poradenství, právní služby, marketing, reklama, jazyková výuka, poradenství v oblasti poskytování podpory aj.

Startupů ve zdravotnictví je v Česku jako šafránu

„Tento program umožní začínajícím start-upům konzultovat jejich podnikatelské nápady, vytvořit reálný business plán a začít s reálným podnikáním. Inovativním firmám s krátkou podnikatelskou minulostí pomůže rozvíjet podnikatelskou činnost a případně i pomůže s nalezením vhodného investora,“ dodává k dotacím ministr Síkela.

RED

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here