Řízení o invalidních důchodech a příspěvcích na péči možná zrychlí

5191
invalidnich
Foto: Pixabay.com

Řízení o invalidních důchodech a příspěvcích na péči by mohla od příštího roku zrychlit. Poslanci chtějí sjednotit agendu posudkových lékařů pod jednu střechu. A nově se mají všechny žádosti vyřizovat v pořadí, ve kterém přišly do systému.

Součástí navrhované legislativy je i vznik nového Institutu pro posuzování zdravotního stavu [IPZS], pod který by přešla lékařská posudková služba. Nyní ji spravuje Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ]. Do novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ho vložila pozměňovacím návrhem poslankyně Klára Kocmanová [Piráti].

Podle ředitele ČSSZ Františka Boháčka navrhovaný Institut sdružující posudkové lékaře společně s dalšími návrhy změn zrychlí řízení a vyhotovování posudků. Žádosti by nově posudkoví pracovníci řešili v pořadí, v jakém na úřad došly z celé republiky. Ne podle místní příslušnosti k dané okresní správě sociálního zabezpečení [OSSZ], jako je tomu nyní.

„Už delší dobu se snažíme vytvořit systém, kdy bude jen jedna fronta a nebude rozhodující, jestli je klient z Prahy – kde posudkové lékaře nemáme, nebo z jiného regionu,” vysvětlil na jednání [26.9.] sněmovního Výboru pro sociální politiku František Boháček.

A to se děje kvůli nejednotnému řízení a místní příslušnosti posudkových oddělení v okresních správách. I když i dnes dochází k přebírání práce z přetížených OSSZ na méně přetížené, tak ale jde vždy jen o určitou formu výpomoci. Ne o běžný postup, vysvětlil důvody pro změny u posudkových lékařů ČSSZ Boháček.

Jednotná agenda invalidních důchodů i příspěvků

Navrhovaný Institut sdružující posudkové lékaře má podle Boháčka sídlit v Hradci Králové. Obdobně to vidí i další lidé zodpovědní za problematiku invalidních spoluobčanů.

„Inspirovali jsme se v Německu, které má jeden posudkový úřad v Essenu s dílčími pobočkami,” doplnila slova Františka Boháčka vrchní ředitelka ministerské sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek Iva Merhautová [KDU-ČSL].

Národní rada osob se zdravotním postižením [NRZP] s navrhovaným sjednocením pracovišť problém nemá.

„Zrušil by se přenos dokumentace z jedné instituce na druhou a zase zpátky. Úřad práce ji přijme, pošle sociální správě, ta to posoudí, pošle zpátky a takhle si to pinkají. To by odpadlo,” vyjádřil se k návrhu Václav Krása z NRZP s tím, že se ale obává napadení projednávání u Ústavního soudu.

Lidé se zdravotním postižením žádají zvýšení příspěvku na péči

Jedním z hlavních důvodů otevření zákona byla změna fungování současných okresních správ sociálního zabezpečení jako poboček ústřední ČSSZ. Ty se podle novely změní na běžná pracoviště, jimž bude nadřízeno pět nových územích sociálních správ. Podle ministerstva práce a sociálních věcí se právě i tímto krokem zrychlí přesun agendy ze zahlcených pracovišť do méně vytížených míst. A odbaví se žádosti v tom pořadí, ve kterém na úřad došly. Také podle resortu dojde k úspoře za vedoucí místa.

Ping pong mezi úřady práce a OSSZ

Za stávající situace lidé o příspěvky na péči žádají na úřadech práce. Jejich pracovníci zkompletované žádosti předávají posudkové službě správy sociálního zabezpečení. Po vypracování posudku dokumenty opět posílají zpátky na úřady práce. Ministr práce Marian Jurečka [KDU-ČSL] se již dříve vyjádřil, že jeho resort připravuje sjednocení správy agendy “pod jednu střechu”. A to tak, aby se vyřizování posudků, respektive příspěvků a invalidních důchodů zjednodušilo a zrychlilo.

S novelou, konkrétně vznikem nového institutu mají problém opoziční poslanci. Argumentují především tím, že vznik nového institutu IPZS zakotvili do zákona vládní poslanci pozměňovacím návrhem, čímž se vyhnuli připomínkovému řízení. Byť je podle místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Jany Pastuchové [ANO] taková praxe legitimní, nemělo by k ní hlavně s ohledem na vážnost změn docházet.

„Nelíbí se nám to, protože jsou to zásadní změny. Řekli jsme si, že se nebudeme překvapovat. Vím, že jsme v opozici a vláda má stoosmičku, ale takhle se pracovat nedá,” kritizovala přístup vládních poslanců k legislativním změnám Jana Pastuchová.

Invalidní důchod mnozí berou i jen jako přilepšení k práci

Sněmovní Výbor pro sociální politiku měl novelu projednávat minulý týden společně s dalšími dvěma normami. Ke všem koaliční poslanci ale podali rozsáhlejší pozměňovací návrhy z dílny ministerstva práce. Opoziční zákonodárci to rovněž ostře kritizovali. Ministr Jurečka argumentoval, že opozice postupovala stejně, když byla u vlády. Dodal, že pokud by se čekalo na další novelu, znamenalo by to minimálně jednoroční zpoždění.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here