Roční kvóty pro pracovníky z třetích zemí stoupnou

425
kvoty
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] potvrdilo data Úřadu práce ČR [ÚP ČR] o poptávaných pozicích. A sice, že firmy v ČR hledají cca 250 tisíc pracovních sil. Často jde o manuální práce za nižší mzdy. Řešení jsou vyšší kvóty pro cizince.

Červnové šetření MPSV mezi 30 tisíci zaměstnavateli potvrdilo, že především větší a velké firmy v Česku trpí nedostatkem pracovníků. Již několik let tak i data ÚP ČR potvrzují, že počty volných pracovních míst převyšují počty uchazečů o práci. Úřady práce v letošním prvním čtvrtletí evidovaly kolem 285 tisíc volných pracovních míst.

„Analýza říká, že mezi zaměstnavateli je extrémně vysoká poptávka po pracovnících,“ uvedl k výsledkům šetření ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL].

Pracovníci chybí podle průzkumu hlavně větším a velkým firmám se 100 a více zaměstnanci [53 % případů]. Oproti tomu zaměstnavatelé s deseti a méně zaměstnanci uvedli nedostatek pracovních sil jako problém v 17 procentech případů. Z oborů pak hledají pracovní posily nejméně firmy v peněžnictví a pojišťovnictví.

„To je odvětví s vysokými mzdami a kvalifikovanou pracovní silou,“ vysvětlují důvody autoři analýzy.

Naopak omezení v podnikání kvůli chybějícím pracovníkům nejčastěji pociťují zaměstnavatelé z odvětví ubytování, stravování a pohostinství [33,1 % případů], respektive administrativní a podpůrné činnosti [33,8 % případů].

Chybějící síly na tuzemském pracovním trhu podle ministra Jurečky brzdí hospodářství, rozvoj i konkurenceschopnost českých firem. Pokud by se teoreticky obsadilo oněch 249 tisíc ze strany firem poptávaných pracovních pozic, pak by stát jenom na straně pojistných odvodů vybral navíc 45 miliard korun každý rok. To bez zahrnutí dalších odvodů na daních z příjmů firem i samotných zaměstnanců.

Navýšení kvóty pro cizince na 70 tisíc ročně

Zásadní krok, který nejspíš uvítají mnohé firem, je zvýšení ročních kvót pro pracovníky z třetích zemí a zjednodušení byrokracie kolem jejich přijímání na práci do Česka. Podle ministra Jurečky od ledna příštího roku dojde k navýšení těchto kvót přijímaných cizinců o 20 tisíc. Nyní činí roční kvóta 50 tisíc.

„Chceme posílit uspokojení poptávky těmito kroky,“ řekl ministr.

Vrchní ředitelka Sekce zaměstnanosti MPSV Kateřina Štěpánková upřesnila, že roční kvóty spadají do kompetencí Ministerstva vnitra [MV ČR] a nařízením je vydává vláda.

„Země se dají nasměrovat i podle toho, jaká kompetence v dané zdrojové zemi je,“ říká.

Zaměstnanost v SRN byla loni rekordní. Zemi prospěli cizinci

Jinak řečeno, ČR přijme pracovníky podle poptávaných pozic dané firmy. V minulosti například přišli na manuální práce do mladoboleslavské Škody pracovníci z Mongolska. Ti jsou, jak uvedla Štěpánková, zruční ve zpracování kůže. Obšívali volanty do aut.

Obecně pak podle Štěpánkové nejvíce pracovníků do Česka přichází dlouhodobě z Ukrajiny. Dále k nám za prací pomocí programů a kvót pro ekonomickou migraci přicházejí lidé z Filipín, Mongolska, Vietnamu a Indie.

„U Indie se bavíme hlavně o IT specialistech,“ uvedla vrchní ředitelka pro zaměstnanost s tím, že indičtí pracovníci zvlášť vynikají právě v oblasti IT.

Kde najít volné pracovní síly

Určitou část chybějících pracovních sil firmy podle ministra vykompenzují modernizací provozů, robotizací a digitalizací. V čemž už nyní české firmy stát podporuje formou výzev z jednotlivých operačních programů, dodal ministr. Dalším z opatření, jak stát pomáhá firmám s obsazováním volných pracovních míst, je zatraktivnění zkrácených pracovních úvazků tak, aby je potenciálním zájemcům firmy více nabízely a byl o ně vyšší zájem i ze strany ekonomicky pasivních obyvatel. Konkrétně jde o pětiprocentní slevu na důchodovém pojištění, kterou stát za určitých podmínek nabízí ženám či mužům s malými dětmi nebo pracovníkům ve vyšším věku a seniorům.

Vláda volí cestu extrémní skokovosti cen elektřiny, varují firmy

Zaměřit se chce vedení resortu i na vytvoření vhodných podmínek pro umisťování lidí se zdravotním hendikepem na otevřený, nikoliv chráněný trh práce. Hovoří tak o lidech s lehčím zdravotním omezením, které neznačí zásadní překážku v práci. Takových lidí může být podle ministerstva kolem šesti tisíc.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here