Počty bankrotů a insolvencí rostou o desítky procent

582
bankrotu
Ilustrační foto: Freepik.com

Statistiky společnosti CRIF ukázaly, že letos v lednu meziměsíčně stoupl počet osobních bankrotů o 30 procent. Počet bankrotů podnikatelů vzrostl o 57 procent. A v lednu zbankrotovalo i více firem než v prosinci.

Letos v lednu došlo v Česku k vyhlášení 1 133 osobních bankrotů. To je o 259 více než v prosinci. A je to i více v porovnání s loňským celoročním průměrem [1 064].

„Lednový meziměsíční růst není výjimečný. Tento měsíc je poměrně často spojen s vyšším počtem bankrotů než prosinec,“ uvedla analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

„Na druhou stranu se v loňském třetím čtvrtletí mírně zhoršila platební morálka dlužníků u úvěrů na spotřebu. Byla sice stále lepší než v roce 2022, může však signalizovat obtíže domácností se splácením úvěrů a postupný růst počtu osobních bankrotů v letošním roce,“ dodala.

Letošní rok podle ní navíc může přinést zlom dosavadního klesajícího trendu počtu osobních bankrotů. Ten trval od roku 2013 s přerušením v roce 2019. V něm se však zmírnily podmínky pro žádosti o vyhlášení osobního bankrotu a jejich počet se následně zvedl.

Vývoj počtu návrhů na bankrot a osobních bankrotů
[Zdroj: CRIF]

Nejvíce osobních bankrotů bylo v lednu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji [168], ve Středočeském kraji [151] a v Ústeckém kraji [151]. Nejméně bankrotů naopak ukázaly statistiky v Pardubickém kraji [30], na Vysočině [44] a ve Zlínském kraji [46].

Počet bankrotů podnikatelů stoupl o 57 procent

Letos v lednu meziročně i meziměsíčně zesílily bankroty fyzických osob podnikatelů. Bankrot vyhlásilo 458 podnikatelů a zároveň bylo podáno 423 návrhů na něj. Počet zkrachovalých živnostníků se v lednu oproti prosinci zvýšil o 166, tedy o 57 procent.

„Důvodem vysokého růstu je hlavně velmi nízký počet případů v prosinci. Nicméně v porovnání s průměrem za rok 2023 či 2022 je lednový počet o něco vyšší,“ komentuje data Věra Kameníčková.

Nejvíce krachů podnikatelů bylo v lednu vyhlášeno v Praze [67], v Moravskoslezském kraji [63] a Jihomoravském kraji [53]. Nejméně jich statistiky evidují v Karlovarském kraji [10], Libereckém kraji [17] a na Vysočině [18].

Vývoj počtu návrhů na bankrot a bankrotů fyzických osob podnikatelů

[Zdroj: CRIF]

Nejvíce krachů podnikatelů letos v lednu zaznamenalo odvětví stavebnictví [106], odvětví obchodu [81] a ostatní činnosti [67]. Na deset tisíc subjektů za posledních 12 měsíců pak připadlo nejvíce vyhlášených bankrotů v odvětví dopravy a skladování [60], stavebnictví [42] a ubytování a stravování [30]. Nejnižší počet bankrotů na 10 tisíc podnikatelů vykázalo odvětví vzdělávání, zdravotnických a sociálních služeb a informačních a komunikačních technologií.

Letos v lednu v Česku zbankrotovalo 59 firem

Během prvního měsíce letošního roku v Česku stoupl i počet bankrotů obchodních společností. Statistiky vykázaly 59 bankrotů společností a 78 insolvenčních návrhů. Nejvíce firemních bankrotů bylo v lednu zaznamenáno v Praze. Z dlouhodobého hlediska v poměru k počtu aktivních subjektů bankrotuje nejvíce firem v Moravskoslezském kraji.

V případě této statistiky je analytička CRIF docela optimistická: „V lednu se oproti prosinci počet firemních bankrotů sice zvýšil o 18. Výsledek ovlivnil velmi nízký počet případů v prosinci. […] Dobrou finanční kondici firem potvrzuje i jejich zvyšující se platební morálka, tedy pokles podílu nesplácených úvěrů na objemu poskytnutých, růst jejich úspor a zvyšování jejich počtu.“

Bankroty a návrhy na bankrot obchodních společností 2022-2024

[Zdroj: CRIF]

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v lednu vyhlášeno v odvětví obchodu [14] a ve zpracovatelském průmyslu [13]. Za posledních 12 měsíců jich nejvíce připadlo na deset registrovaných společností v dopravě a skladování [25], v ostatních činnostech [21] a ve zpracovatelském průmyslu [19].

Nejnižší míru bankrotů měly obory poskytování služeb ve vzdělávání, zdravotnictví a v sociální oblasti. Dalším bylo odvětví informačních a komunikačních činností.

Podnikatelé a firmy: Statistiky za celý loňský rok

V roce 2023 začalo v České republice podnikat 72 529 lidí, nejvíce v posledním desetiletí. Zároveň podnikání ukončilo 282 658 fyzických osob podnikatelů, nejvíce v české historii. To znamená, že za rok 2023 ubylo 210 129 podnikatelů. Důvodem je především jejich nová povinnost mít datovou schránku.

„Vysoký počet nových podnikatelů je dán i ukrajinskou menšinou, která se postupně adaptuje na české prostředí. Loni tvořili Ukrajinci deset procent z celkového počtu nových podnikatelů. V roce 2022 to bylo osm procent. V předešlých letech jejich podíl dosahoval dvě procenta,“ upozorňuje na souvislosti Kameníčková.

V Německu krachují firmy. Obdobný vývoj lze čekat i v Česku

Co se týče firem, tak loni v Česku zaniklo 16 063 firem. To je nejvíce v historii, hned po roce 2020. Na druhé straně vzniklo 28 960 obchodních společností. To je o 662 více než předloni. Zároveň ale zaniklo 16 063 firem. Což je o 1 677 více než v předchozím roce a historicky nejvíce hned po pandemickém roce 2020. Celkem tak čistý přírůstek činil 12 897 firem. To je zhruba o tisícovku méně než v předchozím roce.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here