Státní dluh ČR v letošním prvním pololetí meziročně stoupl o 516,7 miliardy korun na celkových 2,16 bilionu korun. Jde o nejvyšší státní dluh za posledních 27 let. Na každého Čecha tak hypoteticky připadá dluh ve výši necelých 202 000 Kč. Informace o výši státního dluhu dnes zveřejnilo Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

Absolutní výše státního dluhu ke konci prvního pololetí dosáhla úrovně 2 156,9 miliardy korun. To je nárůst od konce roku 2019 o 516,7 miliardy korun. Aktualizovaná letošní korunová potřeba financování státního dluhu [zahrnuje schválený schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun] přitom činí 690,2 miliardy korun.

-500 000 000 000 korun má být letošní účet české vlády

MF ČR vysvětlilo více než půlbilionový nárůst státního dluhu historicky rekordními emisemi státních dluhopisů v letošním prvním pololetí. A to za účelem předfinancování a krytí letošního rekordního schodku státního rozpočtu [-500 mld. Kč]. Emise byly ale i vydány kvůli financování letošních splátek státního dluhu a posílení likvidity státní pokladny.

Podle úřadu bude celková výše korunových splátek státního dluhu v druhém pololetí 158,5 miliardy korun. Z toho 64,3 miliardy korun budou představovat státní pokladniční poukázky. I ty MF ČR vydávalo v první polovině letošního roku za účelem posílení rezerv.

MF ČR dále uvedlo, že v prvním pololetí vydáváním a prodeji státních dluhopisů [se splatností po 31. 12. 2020] za 533 miliard korun již pokrylo více než 77 procent korunové potřeby financování státního dluhu. A to při průměrném výnosu 1,15 % p. a. a průměrné době do splatnosti 5,5 roku.

NRR: Nerovnováha veřejných financí se v ČR dál prohlubuje

Státní dluh: Nesnesitelná lehkost zadlužování

V průběhu prvního pololetí roku 2020 MF ČR přistoupilo k výraznému zvýšení své emisní činnosti. To znamená, že na domácím trhu prodalo korunové státní dluhopisy v rekordní celkové jmenovité hodnotě 533 miliardy korun.

V druhém čtvrtletí roku 2020 na primárním trhu úřad umístil korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 318,5 miliardy korun. A to prostřednictvím 27 aukcí v devíti aukčních dnech. Kromě znovuotevíraných fixně a variabilně úročených emisí MF ČR vydalo dvě nové fixně úročené emise se splatností v roce 2022 a 2040. Za první pololetí tak byly na primárním trhu prodány korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 411,0 miliardy korun.

Emisní činnost na primárním trhu byla v průběhu druhého čtvrtletí roku 2020 doplněna o operace na sekundárním trhu. Tam MF ČR prodalo v rámci přímých prodejů státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 11,5 korun. V rámci výměnných operací vyměnilo státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 17,2 miliardy korun. V prvním pololetí tak byly na sekundárním trhu umístěny korunové střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 47,4 miliardy korun.

Státní dluhopisy se nesplácely

V průběhu druhého čtvrtletí roku 2020 nedošlo k žádné řádné splátce střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů. Pouze byly v rámci výměnných operací vyměněny státní dluhopisy v jmenovité hodnotě 17,2 miliardy korun se splatností v roce 2020 a v roce 2021. Čistá emise korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v druhém čtvrtletí tak činila 330,0 miliardy korun. V prvním pololetí pak 386,8 miliardy korun.

V průběhu druhého čtvrtletí roku 2020 MF ČR prodalo v rámci šesti aukcí státní pokladniční poukázky v celkové jmenovité hodnotě 64,3 miliardy korun.

„Jednalo se o emise za účelem krátkodobého posílení likviditní pozice státní pokladny, jelikož jsou všechny splatné ještě v letošním roce,“ upřesnilo MF ČR.  

Podle něj v druhém čtvrtletí nedošlo k žádné řádné splátce těchto dluhů. Čistá emise tedy činila 64,3 miliardy korun. V prvním pololetí pak 128,3 miliardy korun.

Dluhopisy pro občany a půjčky od EIB

MF ČR potvrdilo i přímý prodej státních dluhopisů určených pro občany. 1. dubna byly vydány státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 2,1 miliardy korun. Také se uskutečnilo sedmé upisovací období s datem emise 1. července. To byly upsány státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 2,3 miliardy korun.

Podle MF ČR se ve stejné době uskutečnila řádná splátka Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu ČR 2013–2020. A to v celkové jmenovité hodnotě 0,4 miliardy korun. Došlo i ke splacení splátek před datem splatnosti na základě uplatnění práva jejich držitelů v celkové  hodnotě 94 milionů korun. Čistá emise státních dluhopisů pro občany včetně reinvestic činila ve druhém čtvrtletí 1,7 miliardy korun. V prvním pololetí 3,4 miliardy korun.

V oblasti přijatých zápůjček a úvěrů od mezinárodních finančních institucí byly v letošním druhém čtvrtletí realizovány řádné splátky úvěrů od Evropské investiční banky [EIB]. A to v celkové výši 1,4 miliardy korun. Nebyla přijata žádná nová tranše. Došlo i ke konverzi variabilně úročené tranše úvěru splatné v roce 2028 z 0,7 miliardy korun do měny euro. To ve výši 25,8 milionu eur při fixní úrokové sazbě 0,0 % p. a. s její další revizí v roce 2025.

Co je státní dluh

Termínem státní dluh se označuje souhrn závazku ústředních vládních institucí a dalších veřejných orgánů dané země vůči jednotlivým věřitelům. Zahrnuje tedy celkové zadlužení vlády, nižších správních celků [v Česku krajů a obcí]. Zahrnuje i deficity mimorozpočtových fondů a fondů sociálního zabezpečení [např. zdravotních pojišťoven]. Loni klesl státní dluh vůči HDP na 29 procent, následně byl revidován na 30,76 procenta. Letos a v příštím roce se očkává nárůst státního dluhu vůči HDP v úrovni 40 a více procent.

KSČM navrhuje vyšší daň z příjmů. Pak podpoří dluhy vlády

Státní dluh vzniká kumulací schodků [deficitů] veřejných rozpočtů, především státního rozpočtu v jednotlivých letech. Vláda si většinu chybějících peněz většinou půjčuje emisním vydáváním dluhopisů a dalších cenných papírů. Jako jsou třeba pokladniční poukázky. Dluh řeší i půjčkami od EIB. Většina států přitom své dluhy vůbec nesplácí. Když dojde na splatnost dluhopisů vydá nové dluhopisy [tzv. rolování].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here