Kompenzační bonus za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021 mohou nově načerpat i provozovatelé taxislužby. K žádosti o něj avšak musí finančnímu úřadu přiložit žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. To nejpozději do 2. února 2021.

Kompenzační bonus v částce 500 Kč za den mohou taxislužby v ČR získat za stejných podmínek jako ostatní OSVČ nebo společníci eseróček upravených v zákoně č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Obecně jde o provozovatele taxislužeb, kterým vláda svými opatřeními omezila nebo úplně zakázala podnikatelskou činnost. Na kompenzační bonus mají nárok i tehdy, kdy jsou na přímo uzavřené obory navázány, a to alespoň z 80 procent.

Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus do
  • 5. 1. 2021 za první bonusové období [5. 10. – 4. 11. 2020]
  • 22. 1. 2021 za druhé bonusové období [5. 11. – 21. 11. 2020]
  • 15. 2. 2021 za třetí bonusové období [22. 11. – 13. 12. 2020]
  • 25. 2. 2021 za čtvrté bonusové období [14. 12. – 24. 12. 2020]
  • 24. 3. 2021 za páté bonusové období [25. 12. 2020 – 23. 1. 2021]

Taxislužby a podmínky čerpání podpory

Taxislužby žádají o kompenzační bonus za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021. Při podávání žádosti musí rozlišit, zda už o bonus žádaly dříve, nebo nikoliv. V prvním případě, kdy o bonus žádaly dříve, a jejich žádost úřady doposud nevyřídily nebo schvalování žádosti pozastavily a je proti tomu vedeno odvolací řízení, nemusí v podstatě dělat nic. Finanční úřad, ke kterému provozovatel žádost podal, automaticky vše dořeší.

Ošetřovné a kompenzační bonus smí OSVČ nově i kombinovat

Zcela jiný postup při podání žádosti o kompenzační bonus je u osob, které žádost dosud nepodaly nebo požádaly sice dříve, ale žádost vzaly zpátky. Nebo i dříve požádaly, ale řízení se pravomocně zastavilo. Například z důvodu, že se proti němu neodvolaly, nebo odvolací řízení skončilo. Tito provozovatelé pak mohou podat novou žádost o bonus za období, kdy jim vláda omezila nebo zakázala jejich činnost.

Kompenzační bonus smí nově čerpat i lidé v insolvenci

Pozor na žádost o navrácení lhůty

Noví žadatelé musí k žádosti o bonus za první a druhé bonusové období podle Finanční správy ČR [FS ČR] navíc připojit ještě takzvanou žádost o navrácení lhůty v předešlý stav.

„Žádost je vhodné podat spolu s žádostmi o kompenzační bonus za všechna bonusová období. Respektive za příslušné dny jednotlivých bonusových období v rozmezí od 22. října 2020 do 18. ledna 2021,“ vysvětluje finanční správa.

Podle ní stačí uvést následující formulaci: „Žádám o navrácení lhůty pro podání žádosti o kompenzační bonus za první bonusové období, která uplynula dne 5. ledna 2021 a druhé bonusové období která uplynula dne 22. ledna 2021, v předešlý stav, a to z důvodu změny výkladu obsahu opatření orgánu státní správy.“

Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav mohou podnikatelé sepsat i v aplikaci pro vytvoření samotné žádosti o kompenzační bonus, kde se vytvoří automaticky z údajů vyplňovaných pro žádost o kompenzační bonus.

„Aby bylo možné čerpat kompenzační bonus za celé období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021, je nutné žádost o navrácení lhůty v předešlý stav podat nejpozději do 2. února 2021,“ upozorňuje finanční správa žadatele.

Správní poplatek za přijetí žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav se mimořádně neplatí. Vyplnit žádost mohou podnikatelé také na adrese https://ouc.financnisprava.cz/kbv/. Při nejasnostech se zpracováním žádosti se mohou obrátit na informační linku Finanční správy 225 092 392.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here