Online Sčítání 2021 je znovu funkční. Dodavatel aplikace OKsystem identifikoval příčinu problému a opravil ji, aplikaci plně obnovil. Český statistický úřad [ČSÚ] současně posílil kapacitu systému online sčítání na vyšší zátěž. Na online sečtení bude mít veřejnost ještě nejméně dva týdny, plus jeden den navíc.

Elektronický sčítací formulář byl dnes ráno z důvodu enormního přetížení systému dočasně preventivně znepřístupněn.

Děkuji veřejnosti za pochopení, které projevovala během řešení problému. Vážíme si vaší trpělivosti. Důsledky vůči společnosti OKsystem samozřejmě vyvodíme v souladu se smlouvou. Rád bych také ujistil, že data z již odeslaných elektronických formulářů jsou v naprostém bezpečí,” uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Upřesnil, že ČSÚ v návaznosti na výpadek systému v prvním dni sčítání, prodlužil online fázi sčítání. Lidem tak umožní sečíst se přes internet až do 11. května.

Sčítání lidu 2021 půjde elektronicky a ubude otázek

Podle něj cílem vypnutí systému bylo zabránit tomu, aby systém odpojoval respondenty, kteří nedokončili vyplňování formuláře. Jak ukázala pozdější analýza, extrémní zátěž byla způsobena závadou v modulu pro vyhledávání adres. Nastavení modulu uměle přetěžovalo systém, proto bylo nezbytné jej akutně opravit.

Jako dodavatel se od brzkých ranních hodin plně věnujeme problému, který po spuštění aplikace nastal. Celý systém jako celek, tj. včetně subsystémů ostatních dodavatelů, byl opakovaně v předstihu důkladně otestován, a to včetně řady zátěžových testů,” sdělil OKsystem ve svém prohlášení.

Český statistický úřad požádal provozovatele zabezpečeného prostředí informačního systému sčítání Státní pokladnu Centrum sdílených služeb, s. p., o navýšení výkonu databází. V reakci na tuto nenadálou situaci se ČSÚ připravuje i na možnost prodloužení doby pro online sečtení.

Výpadek online Sčítání 2021 přišel první den sčítání

Online systém Sčítání 2021 byl odstaven dnes ráno po osmé hodiny. Závada na modulu pro vhledávání adres zapříčinila přehlcení databázových serverů a celkový kolaps systému.

Sčítání 2021 začalo oficiálně o půlnoci na sobotu 27. března. Sečíst se ale stihlo do cca osmé hodiny ranní jen několik tisíc lidí. To byli ti, kteří se dokázali do systému nahlásit od cca třetí hodiny ranní do šesté hodiny ranní. Zbytek se již do systému nenahlásil.

„V tuto chvíli nejsme schopni říci, kdy bude systém spuštěn. Jakmile to bude bezpečné, spustíme ho co nejdříve,“ vysvětloval přes den Marek Rojíček.

ČSÚ: Nejsme schopni říci, kdy bude systém sčítání spuštěn

Podle něj nedostatek nebyl při testování identifikován. Opakované výkonnostní testy provedl jak dodavatel systému OKsystem, tak i další smluvní partneři ČSÚ. Vysvětlil, že dodavatelská firma na odstranění závady intenzivně pracuje. Po jejím odstranění musí znovu celý systém otestovat, aby byl bezpečný. Což si vyžádá určitý čas.

„Pro samotné sčítání je vyhrazena dlouhá doba, dva týdny, ale nevylučujeme ani jeho prodloužení,“ nastínil možný scénář Rojíček s tím, že příčina selhání systému není kybernetický útok.

ČSÚ vypnul systém Sčítání 2021 v 8:15

O kolapsu Sčítání 2021 informoval dnes Český statistický úřadu v 08:56 na svém twitterovém účtu: „Elektronický sčítací formulář je dočasně nedostupný kvůli enormnímu zatížení systému. Kvůli předchozí nedostupnosti je od dnešních 8:15 hodin pozastaven.“

Podle šéfa ČSÚ systém vykazoval problémy a zahlcení již od šesti hodin ráno. Zdůraznil, že údaje těch lidí, kteří se přesto dokázali sečíst v kolabujícím systému, jsou bezpečně uloženy. Těch je dle jeho slov několik tisíc.

„Z preventivních důvodů jsme přikročili k uzavření formuláře do chvíle, než situaci důsledně vyhodnotíme a podnikneme kroky nutné k dalšímu bezpečnému provozu. Příčiny se analyzují a na zprovoznění se pracuje,” uvedla na internetových stránkách ČSÚ mluvčí projektu Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Kde jsou k dostání papírové formuláře

Sčítání 2021 nabízí online vyplnění údajů o bydlení, vzdělání, domácnosti a podobně v době dvou týdnů. Ti, kteří se nesečtou online, budou od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy. Dostanou je na většině pošt nebo od sčítacích komisařů. Sčítání se koná každých deset let. V ČR je povinné pro všechny obyvatele. Týká se i cizinců. Údaje musí odeslat také Češi, kteří žijí v zahraničí, ale mají v Česku trvalý pobyt.

Sčítání 2021 je povinné i pro Čechy v cizině i cizince v Česku

Elektronický dotazník je vedle češtiny i v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině. Papírové tiskopisy jsou jen v češtině, je k nim ale možné dostat překlad. Dotazy v češtině, angličtině a ruštině zodpoví pracovníci na linkách 840 30 40 50 a 253 253 683.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here