EK navrhla rozpočet EU na rok 2022 v přepočtu za 8 bil. Kč

201
rozpocet_eu
Foto: Pixabay.com

Evropská komise [EK] včera [8.6.] navrhla rozpočet EU pro rok 2022 ve výši 167,8 miliardy eur [cca 4,3 bil. Kč]. Rozpočet chce zároveň doplnit o 143,5 miliardy eur [cca 3,6 bil. Kč] ve formě grantů z nástroje NextGenerationEU.

Podle EK kombinovaný rozpočet podpoří hospodářské oživení zemí EU. Prioritami jsou nízkouhlíková ekonomika, digitalizace a zdravotnictví. Nejvíce peněz půjde na oživení unijního hospodářství [NextGenerationEU], společnou zemědělskou politiku a politiku soudružnosti.

Navrhujeme nebývalou úroveň finančních prostředků na podporu oživení Evropy po zdravotní a ekonomické krizi. […] Naší hlavní prioritou je vrátit Evropu do správných kolejí, urychlit její oživení a připravit ji na budoucnost,” vysvětlil eurokomisař odpovědný za rozpočet EU Johannes Hahn.

Jak chce EK rozdělit rozpočet EU v roce 2022

 • 118,4 miliardy eur ve formě grantů z nástroje NextGenerationEU.
 • 53,0 miliardy eur na společnou zemědělskou politiku a 972 milionů eur pro Evropský námořní a rybářský fond.

Polsko se brání zkrácení evropských zemědělských dotací

 • 36,5 miliardy eur na regionální rozvoj a soudržnost, navýšených o 10,8 miliardy eur z nástroje NextGenerationEU v rámci REACT-EU.
 • 14,8 miliardy eur na podporu našich partnerů a zájmů ve světě, z toho 12,5 miliardy eur v rámci nástroje pro mezinárodní spolupráci. To je program Globální Evropa [NDICI – Globální Evropa]. A dále program humanitární pomoci HUMA [1,6 mld. eur].
 • 13,1 miliardy eur na výzkum a inovace. Z toho 12,2 miliardy eur na stěžejní výzkumný program Unie Horizont Evropa. Na tento program by z nástroje NextGenerationEU mohlo být přiděleno dalších 1,8 miliardy eur.
 • 5,5 miliardy eur na evropské strategické investice. Z toho 1,2 miliardy eur má jít na výzkum a inovace, ekologickou a digitální transformaci, zdravotnictví a strategické technologie. 2,8 miliardy eur má být použito na Nástroj pro propojení Evropy na zlepšení přeshraniční infrastruktury. 1,2 miliardy eur chce dát EK na program Digitální Evropa. 1,8 miliardy eur z nástroje NextGenerationEU by mohlo být přiděleno na Program InvestEU.
 • 4,7 miliardy eur pro lidi, sociální soudržnost a hodnoty. Z toho 3,4 miliardy eur má jít na vytvoření příležitostí ke vzdělávání a mobilitě. 401 milionů eur na podporu umělců a tvůrců v celé Evropě a 250 milionů eur na podporu spravedlnosti, práv a hodnot.
 • 2,1 miliardy eur EK plánuje na výdaje na Kosmický program EU, který propojí činnosti Unie v této strategické oblasti.

EP schválil Prahu jako centrum pro Kosmický program EU

 • 1,9 miliardy eur na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Z toho 708 milionů eur na program LIFE na podporu zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. 1,2 miliardy eur chce dát EK na Fond pro spravedlivou transformaci. Do Fondu pro spravedlivou transformaci by z nástroje NextGenerationEU mohlo být přiděleno dalších 4,3 miliardy eur.
 • 1,9 miliardy eur na ochranu unijních hranic. Z toho 780 milionů eur na Fond pro integrovanou správu hranic [IBMF] a 758 milionů eur na Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž [Frontex].
 • 1,9 miliardy eur na podporu kandidátských a potenciálních kandidátských zemí při plnění požadavků pro přistoupení k EU. Zde funguje program předvstupní pomoci [NPP III].
 • 1,3 miliardy eur na výdaje související s migrací. 1,1 miliardy eur je vyčleněna na podporu migrantů a žadatelů o azyl.
 • 1,2 miliardy eur na řešení výzev v oblasti obrany a společné bezpečnosti, z toho 950 milionů eur na podporu rozvoje schopností a výzkumu v rámci Evropského obranného fondu a 232 milionů eur na podporu vojenské mobility.
 • 905 milionů eur na zajištění fungování jednotného trhu, včetně 584 milionů eur na program pro jednotný trh. 200 milionů eur má jít na činnosti v oblasti boje proti podvodům, daní a cel.

EK chce umožnit převádění ztrát i jednotný daňový systém

 • 789 milionů eur na program EU4Health pro zajištění komplexní zdravotní reakce na potřeby lidí a 95 milionů eur na mechanismus civilní ochrany Unie [rescEU]. Na kapacity rescEU by z nástroje NextGenerationEU mohlo být přiděleno dalších 680 milionů eur.
 • 600 milionů eur na bezpečnost. 227 milionů eur je přitom vyčleněno na Fond pro vnitřní bezpečnost [ISF] určený na boj proti terorismu, radikalizaci, organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě.

Rozpočet EU zatíží program NextGenerationEU

Rozpočet EU na rok 2022 je součástí dlouhodobého rozpočtu Unie přijatého na konci roku 2020. Významná část finančních prostředků proto bude věnována na boj proti změně klimatu. Zde unie plánuje vynaložit až 30 procent dlouhodobého rozpočtu a prostředků z nástroje pro obnovu NextGenerationEU. Celkové výdaje na NextGenerationEU jsou naplánovány na 807 miliard eur.

„Skutečné platby z nástroje NextGenerationEU a potřeby financování, u nichž bude Evropská komise hledat tržní financování, mohou být nižší. Budou vycházet z přesných odhadů, které se v průběhu času vyvíjejí. Komise bude v nadcházejících měsících i nadále zveřejňovat šestiměsíční plány financování s informacemi o plánovaných objemech emisí,“ uvedla EK.

EK si chce začít půjčovat do fondu obnovy již v červnu

Poté co všechny členské státy EU schválily rozhodnutí o vlastních zdrojích, může Komise nyní začít získávat prostředky na financování oživení Evropy prostřednictvím nástroje NextGenerationEU. Smlouvy v rámci nástroje NextGenerationEU lze uzavírat do konce roku 2023. Platby spojené s výpůjčkou budou následovat do konce roku 2026.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here