Návrh EK na uznání jádra a plynu je v Česku nerealizovatelný

7581
Návrh
Ilustrační foto: Redakce FinTag.cz

Návrh Evropské komise [EK] uznat jádro a zemní plyn jako obnovitelné zdroje energie [OZE] je v Česku nerealizovatelný. Optimismus premiéra Petra Fialy [ODS] a dalších zástupců vlády tak není namístě.

Uvedli to zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]. Podle nich prvotní optimismus a reakce na publikovanou zprávu EK o plánovaném zařazení jádra a zemního plynu mezi čisté zdroje je třeba nejdříve opřít o znalost detailu.

„A ten je bohužel z pohledu české energetiky velmi rizikový,“ tvrdí zástupci SP ČR k doplňkovému delegovanému aktu EK v oblasti takzvané taxonomie.

Podle nich obě technologie EK klasifikuje jako udržitelné jen dočasně. U plynu EK navíc nastavila velmi striktní podmínky. Například spoluspalování vodíku EK žádá již v roce 2026. Stávající jaderné zdroje EK považuje za udržitelné pouze do roku 2040, do roku 2045 pak nové zdroje jaderné energie.

„Pokud by byl akt [návrh EK] přijat v tomto znění, přinesl by zásadní komplikace z hlediska transformace české energetiky a zejména teplárenství,” uvedl první viceprezident SP ČR a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Rakušané hrozí soudem kvůli energii z jádra. Vlažní jsou i Němci

V oblasti jádra by přijetí návrhu dle jeho názoru například znamenalo, že nový blok v Dukovanech by mohl být zároveň posledním novým jaderným zdrojem.

„Ať už velkým či malým modulárním, který se v ČR v souladu s taxonomií postaví,“ upřesnil s tím, že investice do 60letého provozu stávajících bloků v Dukovanech a Temelíně po roce 2040 by byla taktéž v rozporu s navrženou taxonomií.

Doplnil, že návrh EK brání i v Česku plánovanému přechodu teplárenství z uhlí na zemní plyn. Což by u nás mělo za následek z velké části konec centrálního zásobování teplem.

„Neboť dosažení podílu 30% spoluspalování vodíku od roku 2026 v nových plynových zdrojích není možné,“ řekl.

Návrh EK z hlediska jaderné energetiky

Podle zástupců SP ČR by Česko mělo zaslat EK v příslušných termínech připomínky. A to takové, aby se text stal pro Česko akceptovatelný a jeho podmínky realizovatelné. K jaderné energetice pak SP ČR uvádí:

 • SP ČR kvituje, že je jádro kvalifikováno jako splňující kritéria čl. 10 odst. 2 i článku 17 nařízení 2020/852. Tedy je kvalifikováno jako významně přispívající ke zmírnění změny klimatu a významně nepoškozující environmentální cíle. Avšak je takto kvalifikováno pouze dočasně, do roku 2040, resp. 2045 – oproti technologii obnovitelných zdrojů, což SP ČR považuje za diskriminační.
 • Rok 2040, resp. 2045 představuje nejistotu z hlediska provozu stávajících jaderných elektráren i z hlediska provozu nových jaderných zdrojů a reportingu jejich tržeb.
 • Rok 2045 může znamenat zásadní překážku i pro rozvoj Small Modular Reactors [SMR].

Rolls-Royce a další firmy již vyvíjejí malé jaderné elektrárny

 • Návrh počítá s posuzováním taxonomických kritérií v rámci notifikace dle článku 41 Euratom. Notifikaci rozšiřuje na de facto jakoukoli investici. To přinese nepřiměřenou administrativní a časovou zátěž a zdržení investice. Pro Evropskou komisi nejsou stanoveny žádné lhůty.

Zástupci SP ČR dále vyjádřili pochybnosti o tom, zda v tomto případě může mít EK pravomoc posoudit jakoukoli investici, když jí tuto pravomoc nepřiznává relevantní nařízení.

Co je podstatné z hlediska plynu a plynové kogenerace

Podle SP ČR jsou taxativní a kumulativní podmínky stanovené pro nové plynové/plynové kogenerační zdroje nepřiměřeně striktní. A to hlavně z časového hlediska. Je i otázka, jak se k nim investor může zavázat. Například podmínka 30% podílu spoluspalování vodíku/bioplynu k 1. 1. 2026 není pro Česko proveditelná.

 • Zelený vodík se v současné době v čl. státech nevyrábí ve velkém měřítku, vyrábí se většinou v pilotních režimech a pouze za využití dotačních prostředků.
 • Plynová infrastruktura není uzpůsobena pro jeho využívání, popřípadě vůbec neexistuje.

Modernizační fond dnes otevřel první ostré výzvy pro teplárny

 • V rámci posuzování, zda nelze plynový zdroj nahradit OZE, nejsou zmíněna složitá povolovací řízení [nejsou řešena obecně vůbec]. Zmíněna rovněž není „neakceptace“ např. větrných elektráren ze strany veřejnosti. Možnost výstavby OZE může být tak podle zástupců SP ČR pouze teoretická. V této věci jsou pak nutné další investice do elektrických distribučních sítí [TSO, DSOs] v důsledku decentralizace výrobní základny.
 • Podle návrhu EK nelze stavět plynové zdroje „na zelené louce“. Jejich výstavba ČR musí vždy vázat na náhradu vysoce-uhlíkového zdroje. SP ČR požaduje tuto podmínku změnit. Rozhodovat se nemá lokálně, ale v rámci celého členského státu.

Zástupci SP ČR se přitom kriticky nevyjádřili pouze k návrhu EK. Problém je podle nich i na straně Česka. To dle jejich vyjádření i s ohledem na současnou politiku EK totiž bude muset urychleně aktualizovat nejen svou energetickou koncepci [ASEK], ale i svojí vodíkovou strategii a OZE strategii.

–DNA–

6 KOMENTÁŘE

 1. No a když před časem některé nevládní ekologické organizace tvrdily, že naše bová energetická koncepce neodpovídá požadavkům EU, tak to mnozí minulí “chytří” ministři popírali -především hlavní žvanil Havlíček…Aspoň je vidět, jací “odborníci” byli mnozí minulí ministři..

 2. Ano my jsme si zavřeli jádro nepřátelstvím s Ruskem díky Babiši a plyn bude pro nás od Němců tak drahý , kterým si oni budou kompenzovat své ztráty a my už nebudeme ani kollonie, ale nějaké slumy v JAR.

 3. Pro Ornyl: Chvíli počkáme, co současní ministři vyprodukují. Jste si jist, že se to kvalitativně bude lišit ? Já ne.

 4. Bohužel mezi Čechy převládají nevzdělaní a nekompetentní jedinci, kteří žijí jen ve snech, a jsou zcela odtržení od reality dnešního světa. A o nových trendech v energetice nemají ani páru. Vše vnímají jen jak králíci z králikárny. Když nedostanou nažrat, tak začnou kvičet a dupat, ale to je asi tak vše.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here