Garanční systém zahájil výplatu peněz z ruské Sberbank

408
Garancni_system
Foto: Redakce FinTag.cz

Garanční systém finančního trhu dnes [9.3.] zahájil výplatu základních náhrad vkladů klientům Sberbank CZ. Ta se týká více než 100 000 klientů ruské banky. Peníze vyplácí Komerční banka [KB].

Garanční systém finančního trhu [GSFT] začal prostřednictvím poboček KB vyplácet základní náhrady pohledávek z vkladů klientům zkrachovalé Sberbank CZ. Na výplatu náhrad vkladů má nárok přes 106 tisíc klientů banky. KB jim vyplatí 24,2 miliardy korun.

„Náhradu vkladů si od 9. 3. 2022 do 10.3. 2025 mohou vyzvednout fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli Sberbank CZ ke dni 28.2.2022, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci,“ uvádí ve své zprávě GSFT.

Základní fakta o klientech Sberbank CZ
 • 106 000 klientů má nárok na výplatu základní náhrady vkladů
 • 95 000 klientů jsou fyzické osoby a 11 000 klientů jsou právnické osoby.
 • 52 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 10 000 korun.
 • 3 000 klientů má v bance vedeny vklady do výše 1 koruny.
 • 2 600 klientů mělo v bance vklady převyšující zákonný limit pojištění vkladů.
 • 30 klientů mělo v bance vklady přesahující 100 000 000 korun.
 • V bance jsou evidovány vklady z celkem 104 zemí mimo Českou republiku – nejvíce z Ruské federace [2 667] a Ukrajiny [1 428].

GSFT oprávněným osobám vyplatí 100 procent jejich vkladů, maximálně však do základního limitu 2 499 500 korun na jednoho vkladatele. Což je ekvivalent částky 100 000 eur dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28.2.2022.

Konec Sberbank CZ se dotkne i výplaty přeplatků a podpor

GSFT dále upozornil, že u klientů, kteří měli vklady uložené v advokátních úschovách, zahájí výplatu příští týden. A to za stejných podmínek jako u ostatních náhrad vkladů. Klienti, kteří chtějí zvýšenou náhradu, to pak musí učinit do 28.4.2022. Zároveň KB předloží veškeré požadované přílohy, jež jsou součástí žádosti [více zde].

Garanční systém doporučuje, jak si vyzvednout peníze

Peníze klientům ruské banky vyplatí 40 vybraných poboček KB. Náhradu vkladů si klienti Sberbank mohou vyzvednout po dobu tří let do 10.3.2025. Vzhledem k vysokému počtu klientů Sberbank GSFT očekává na pobočkách KB zprvu velký nápor. Proto doporučuje:

 • Upřednostnění bezhotovostní výplaty náhrad vkladů, na již existující účet. A to za účelem úspory času a větší bezpečnosti.
 • Požadavek na hotovostní výplatu přesahující 100 000 korun je nutné oznámit příslušné pobočce nejméně 2 pracovní dny předem.

Pro výplatu náhrady vkladů nemusí lidé navštívit pobočku KB vždy jen osobně. Bezhotovostní výplatu náhrady banka poukáže i korespondenčně. A to zasláním písemné instrukce [za využití formuláře Žádost o převod plnění] poštou na adresu: Komerční banka, a.s. / CKB útvar 2192 / Václavské náměstí 42 / Praha 1, PSČ 114 07.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může k vyzvednutí zmocnit jinou osobu. A to na základě úředně ověřené plné moci vystavené výhradně pro výplatu náhrady pohledávky z vkladu.

 • Podpis oprávněné osoby na instrukci musí být úředně ověřen.
 • V případě ověření podpisu mimo Českou republiku pak GSFT vyžaduje ověření zastupitelským úřadem ČR. Žádosti se v tomto případě nezasílají prostřednictvím datových schránek.
 • V případě dědice či právního nástupce z jiného titulu GSFT požaduje dokument [originál nebo úředně ověřená kopie] prokazující nabytí pohledávky.

Vzorové formuláře jsou k dispozici ke stažení zde. Formulář plné moci či formulář k podání reklamace získají klienti i na pobočkách Komerční banky.

Náhrady vkladů institucí

Výplaty náhrad vkladů institucí, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků, GSFT zahájí v zákonné lhůtě 15 pracovních dní od 21. 3. 2022. Tyto instituce mají nyní zákonnou povinnost předat informace o jejich zákaznících KB. Jedná se o:

 • Platební instituce.
 • Poskytovatele platebních služeb malého rozsahu.
 • Instituce elektronických peněz.
 • Vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.
 • Obchodníky s cennými papíry.
 • Soudní exekutory.

U exekutorů, kteří v exekučním řízení vydali příkaz k přikázání pohledávky z účtu u Sberbank CZ, není nárok na náhradu pohledávky z vkladu pohledávkou z účtu. Jde o takzvanou jinou peněžitou pohledávkou. K jejímu přikázání vystaví exekutor nový exekuční příkaz na přikázání této peněžité pohledávky a doručí jej GSFT, nikoli Komerční bance.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here