Konec Sberbank CZ se dotkne i výplaty přeplatků a podpor

1254
Sberbank_CZ
Foto: Redakce FinTag.cz

Konec Sberbank CZ v Česku ovlivní i výplaty přeplatků na dani a kompenzačních bonusů. Finanční správa ČR [FS ČR] totiž pozastavila veškeré převody peněz směrem na účty ruské banky s bankovním kódem 6800.

Kvůli rozhodnutí České národní banky [ČNB] o odnětí bankovní licence Sberbank CZ ukončila veškeré finanční transakce s touto bankou i FS ČR. Což se nyní v době podávání daňových přiznání a výplaty kompenzačních bonusů dotkne i běžných občanů.

„Finanční správa reaguje na současnou situaci. A zastavila veškerý převod peněžních prostředků ze strany finančních úřadů na účty Sberbank CZ, a.s., kód banky 6800,“ informovala veřejnost ve své tiskové zprávě FS ČR.

ČNB odejme licenci Sberbank. Klienti o vklady nepřijdou

Poplatníci s daňovou povinností se tak podle ní mohou dostat i do situace, kdy finančnímu úřadu nezašlou včas daně kvůli nedostupnosti finančních prostředků na svém účtu vedeném právě u Sberbank CZ. Jakkoli je náhrada vkladů v ruské bance již v procesu a peníze vyplácí Komerční banka [více zde].

Rychlá reakce směrem k finančnímu úřadu se vyplatí

Lidé, kteří čekají na vrácení přeplatku na dani nebo na státní podporu ve formě kompenzačního bonusu, nyní musí podle FS ČR rychle reagovat. V praxi to znamená co nejrychleji oznámit správci daní změnu čísla svého bankovního účtu.

„Poplatník tak může učinit podáním Oznámení o změně registračních údajů (je-li u správce daně registrován), v němž změní či zruší příslušný účet,“ radí FS ČR.

Klienti vzali Sberbank útokem. Ta zavřela pobočky

Pokud poplatník finanční úřad s účtem u Sberbank o vrácení přeplatku již požádal, pak je řešením doplnit žádost o změnu čísla účtu uvedeného v žádosti pro vrácení vratitelného přeplatku. Například na dani z příjmů.

„V případě již podané žádosti o kompenzační bonus je třeba doplnit tuto žádost o změnu bankovního účtu,“ upozorňuje FS ČR.

Registrační údaje, tedy číslo bankovního účtu, si lidé nejjednodušeji změní prostřednictvím formuláře nazvaného Oznámení o změně registračních údajů. Ten si stáhnou v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu. Lidé s povinně založenou datovou schránku nesmějí zapomenout, že veškerou komunikaci s úřady rozesílají jejím prostřednictvím.

Online formulář pro daňová přiznání je tu. A s ním i termíny daní

Vzhledem k zmrazení veškerých aktiv a pasiv české Sberbank se mnozí lidé s účtem vedeným u této banky nedostanou ke svým finančním prostředkům, znovu upozorňuje FS ČR. To může být potíž především u podnikatelů se vzniklým nedoplatkem na dani. V takové situaci pak finanční správa doporučuje podmínky splnění daňové povinnosti řešit přímo se správcem daní v místě podnikání. Nebo v místě trvalého bydliště u drobných živnostníků.

„Jednou z možností je odklad platby daně, o který lze požádat prostřednictvím webové aplikace Finanční správy Žádost o povolení posečkání,“ radí úřad s tím, že podrobnější návod k vyplnění žádosti si zájemci dozví na následujícím odkazu zde.

Klienti se ke svým penězům dostanou, ale ne hned

Poté, co ČNB prohlásí banku za neschopnou dostát závazkům a své rozhodnutí jí doručí, přebírá svou roli Garanční systém finančního trhu. Takzvaný Garanční systém. Přičemž oznámení ČNB o neschopnosti Sberbank CZ dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek doručila Garančnímu systému 28. 2. 2022.

Komerční banka střídá Českou spořitelnu v Garančním fondu FT

V Česku jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně do maximální výše ekvivalentu 100 000 eur [cca 2,5 mil Kč]. A to pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 % výše vkladu.

Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní. Přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR. A při splnění dalších zákonných podmínek,“ popisuje ČNB na svých webových stránkách.

Ekvivalent limitu 100 000 eur pro náhradu vkladů přepočte Garanční systém podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB pro rozhodný den. Tedy ze dne 28. 2. 2022.

Dodejme, že Fond pojištění vkladů chrání vklady u všech bank a družstevních záložen v Česku. A pokud by v Česku působila zahraniční banka ze státu mimo Evropský hospodářský prostor, tak také vklady u ní. Jedná se zejména o kreditní zůstatky na účtech [běžné účty, termínované vklady atd.]. Dále i na vkladních knížkách. Anebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here