Mojmír Hampl jde do čela Národní rozpočtové rady

1353
Hampl
Nový předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. / Foto: NRR

Poslanecká sněmovna zvolila [13.7.] někdejšího viceguvernéra České národní banky [ČNB] Mojmíra Hampla předsedou Národní rozpočtové rady [NRR]. Hampla, který dosud působil jako člen NRR, do funkce navrhla vláda.

Poté, kdy byla někdejší šéfka NRR Eva Zamrazilová prezidentem Milošem Zemanem minulý měsíc jmenována do funkce viceguvernérky ČNB, zůstal v NRR Mojmír Hampl a profesor Jan Pavel. Tomu v Radě běží druhý mandát, o funkci šéfa Rady se proto nemohl ucházet.

Dál žijeme na dluh, říká Jan Pavel z Národní rozpočtové rady

Novým předsedou NRR se tak stal Mojmír Hampl, dosavadní člen Rady. Byť si vláda mohla vybrat i jiného kandidáta. Výkonu funkce se ujal složením slibu ve čtvrtek 14. července do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny. Jeho funkční období potrvá do roku 2028. Radu v budoucnu doplní ještě třetí člen, kterého navrhne Senát.

Kdo je Ing. Mojmír Hampl, MSc Ph.D.

Mojmír Hampl [1975] pochází ze Zlína. Profesní kariéru začal jako ekonomický redaktor časopisu Respekt. Už v roce 1998 ale zastával pozici analytika v měnové sekci ČNB. V letech 2002 až 2004 působil jako makroekonom v České spořitelně – ERSTE Group. Od roku 2004 do roku 2006 pracoval jako člen představenstva a vrchní ředitel České konsolidační agentury.

Alter Eko: Hlas Londýna bude v Bruselu chybět

V roce 2006 ho prezident Václav Klaus jmenoval členem bankovní rady ČNB. V ní od března 2008 do listopadu 2018 zastával funkci viceguvernéra. Po ukončení mandátu působil v letech 2019 až 2021 jako ředitelem služeb pro finanční sektor společnosti KPMG Česká republika. Od ledna 2022 byl členem Národní rozpočtové rady. V současnosti pedagogicky působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na VŠE v Praze.

Rád bych poděkoval všem za projevenou důvěru, které si velmi vážím. Když jsem do Rady nastupoval jako člen, věděl jsem, že Česko čeká v oblasti veřejných rozpočtů obtížná doba. Nyní vím, že bude ještě komplikovanější, než se zdálo před půl rokem. O to větší výzvou a závazkem je od této chvíle Radu vést,“ uvedl Mojmír Hampl po svém jmenování.

Jak jsme již uvedli, Hampl ve funkci nahrazuje Evu Zamrazilovou, která se od 1. července stala viceguvernérkou České národní banky.

MPSV nenaplnilo věcný záměr zákona, říká Eva Zamrazilová

„Evě Zamrazilové patří velké díky za její dosavadní práci. A především za to, že tuto instituci pomohla vybudovat a vytvořila z ní za několik let díky svému nasazení a díky skvělým kolegům respektovaný úřad, jehož hlas je slyšet,“ doplnil.

V Radě Hampl nyní působí společně s Janem Pavlem, členem Rady. V budoucnu do NRR nastoupí ještě třetí člen navržený Senátem. Dodejme, že Mojmír Hampl před třemi roky zaujal knihou “Pro Čechy je nebe nízko. Pojďme chtít víc”. V ní se zamýšlí například nad tím, proč u nás najdeme tak málo vyvěšených českých vlajek či proč je pro nás snazší bojovat, až když je výsledek téměř jistý. Dle recenzentů jeho kniha Čechy konfrontuje s jejich typickými vlastnostmi, mýty a předsudky, které o sobě mají.

O Národní rozpočtové radě

Národní rozpočtová rada působí jako nezávislý odborný orgán. Jejím hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Činnost Národní rozpočtové rady přispívá k udržitelnosti veřejných financí České republiky a snižuje riziko nadměrného zadlužování státu. Její zástupci se účastní jednání vlády.

Zamrazilová: Ke zchudnutí obyvatelstva dojde evidentně

Stanoviska a zprávy vydávané Národní rozpočtovou radou slouží jako podklady pro Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu a územní samosprávy. A to tak, aby mohly co nejpřesněji a nejodpovědněji plánovat a provádět fiskální a rozpočtovou politiku. Kromě toho jsou výstupy Rady užitečné i pro širokou veřejnost. Každý občan díky nim získá lepší povědomí o tom, v jakém stavu jsou veřejné finance a kterým směrem se ubírají.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here