Důchody se od ledna 2023 v základu zvýší o 140 korun

58235
korun
Ilustrační foto: Pixabay.com

Pravidelná úprava důchodů od ledna 2023 zvýší částku v základní složce ze současných 3 900 korun na 4 040 korun. To je o 140 korun všem. Procentní výměra, která se odvíjí od výdělku příjemce dávky, poroste o 5,1 procenta.

Každoroční valorizaci všech důchodů [starobní, pozůstalostní, invalidní, pozn. red.] provede Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] automaticky. Penzisté ani jiní příjemci dávky proto na úřadech o nic nežádají. Už od poloviny letošního prosince tak začala ČSSZ lidem rozesílat prostřednictvím České pošty dopisy s oznámením o konkrétním navýšení jejich důchodu. Do svých schránek by je měli lidé dostat nejpozději do poloviny ledna 2023. Jde o běžnou listovní zásilku doručenou na adresu, kterou příjemce dávky ČSSZ uvedl.

„Pravidelná valorizace od 1. ledna 2023 zvýší důchody přiznané před tímto dnem v průměru o 825 korun. Není potřeba o nic žádat, Česká správa sociálního zabezpečení valorizaci provede automaticky,“ potvrzují zástupci ČSSZ.

Prvně se podle nich navýšeného důchodu dočkají lidé se splatností po 31. 12. 2022., tedy ti, kterým dávka chodí v prvních dnech nového měsíce.

„S ohledem na to obdrží poživatelé v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. 1. 2023 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti,“ dodává ČSSZ.

Doplatek úřady penzistům vyplatí ve stejném termínu a stejným způsobem jako nově zvalorizovaný důchod.

Průměrné navýšení důchodů o 825 Kč? Ale jděte …

Český penzista dostane po novém roce navýšený důchod v průměru o 825 korun. Jde však o průměr vycházející z částek od všech příjemců dávky. O něco jiný obrázek o výši důchodů dávají údaje o tom, o kolik vzroste částka v základní výměře a o kolik v té procentuální části důchodů. Obě výměry se od ledna 2023 navýší. Ale základní část, která navyšuje penze všem stejně, vzroste od ledna 2023 o 140 korun. Oproti tomu procentuální důchodová složka o 5,1 procenta. Což je u průměrných a nadprůměrných penzí podstatně více peněz.

„Základní výměru důchodu neovlivňuje délka doby pojištění ani výše výdělku. V roce 2023 dojde ke zvýšení základní výměry o 140 korun, tedy z 3 900 korun na 4 040 korun,“ potvrzuje částku ČSSZ.

Od června 2022 si opět více polepší ti s nejvyššími důchody

Oproti tomu procentní výměra důchodů se odvíjí od příjmů v době, kdy si důchodce odváděl platby na sociální pojištění. Jinak řečeno, čím více si odváděl v rozhodném období [posuzované období při výpočtu důchodu, pozn. red.], tím vyšší penzi mu úřady vypočítají. I tato část důchodů ale má u lidí s nízkými příjmy zákonem stanovenou dolní hranici. Avšak ta činí 770 korun. Při 5,1% navýšení této hraniční částky si u nás ti nejnuznější penzisté od nového roku polepší o 39,30 koruny. A za to si, podotkněme, nekoupí ani kostku másla.

Příklady zvýšení důchodu přiznaného před 1.1. 2023
Výše vypláceného důchodu

v roce 2022

Výše vypláceného důchodu

v roce 2023

Zvýšení důchodu od lednové splátky 2023
v Kč
Zvýšení důchodu od lednové splátky 2023
v %
ZV v Kč PV v Kč Celkem v Kč ZV v Kč PV v Kč Celkem v Kč
3 900 8 100 12 000 4 040 8 514 12 554 554 4,62
3 900 12 100 16 000 4 040 12 718 16 758 758 4,74
3 900 16 100 20 000 4 040 16 922 20 962 962 4,81

[ZV – základní výměra důchodu, PV – procentní výměra důchodu, zdroj: ČSSZ]

Při zvýšení důchodů vyplácených v souběhu se posuzuje nárok na procentní zvýšení o 5,1 procenta u každého důchodu samostatně. Procentní zvýšení důchodu upraveného pro souběh s jiným důchodem se stanoví z výše procentní výměry takto upraveného důchodu.

Procentní navýšení důchodů se při souběhu posuzuje odděleně

Důchody přiznané po lednu 2023 se zvýší až při další úpravě s ohledem na vývoj v českém hospodářství, respektive růst cen. V průběhu roku dochází k mimořádným valorizacím v situaci, kdy dojde ke zvýšení spotřebitelských cen alespoň o pět procent oproti měsíci, který úřad zohlednil při poslední úpravě důchodů. Ke každoročnímu navýšení penzí pak dochází vždy k 1. lednu.

Důchod pod pět tisíc korun bere přes 10 tisíc lidí

Starobní penze podle dat ČSSZ [k 30.9.2022] pobíralo bezmála 2,4 milionu lidí. Z toho 677 tisíc jich připadá na předčasně přiznané důchody.

K březnu 2022 nejvíce starobních seniorů pobíralo státní penzi 16 tisíc korun až 16 999 korun, a to téměř 320 tisíc osob. Měsíční penzi od 17 tisíc do 17 999 pobíralo ke stejnému datu téměř 309 tisíc. Vůbec nejvyšší důchod od státu ve výši 70 tisíc a více u nás k letošnímu březnu pobíralo sedmnáct penzistů, a důchod mezi 30 000 až 39 999 korun pobíralo skoro 13 400 osob.

Ovdovělý důchodce bere jen jeden z důchodů v plné výši

Naopak nejnižší penzi ve výši jeden tisíc až 4 999 korun měsíčně u nás k letošnímu březnu úřad zasílal bezmála 10 400 seniorům. Částku 10 tisíc až 10 999 korun zasílal 35 600 lidem a přes 69 tisíc důchodců dostávalo dávku ve výši 11 tisíc až 11 999 korun. Obecně u nás nejvíce seniorů pobírá důchody v rozmezí od 12 tisíc korun do 20 999 korun, které připadají na více než dva miliony penzistů.

–VRN–

2 KOMENTÁŘE

    • Pokud jsi byla soudružko V KSČ příspěvek bude značný 299 Kč.
      Jestliže jsi nebyla členem KSČ, nedostaneš žádný příspěvek, jsou věci v dané situaci, kdy řešíme problémy mezi Bolševiky.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here