Finanční úřady letos odpustí pokutu za chybně podaná DAP

372
pokutu
Ilustrační foto: Pixabay.com

Za neelektronicky podané daňové přiznání nebo elektronicky ale v jiném formátu letos finanční úřady výjimečně neudělí pokutu. Tolerance se vztahuje na fyzické i právnické osoby. Na opožděně podaná daňová přiznání se výjimka nevztahuje.

Vedení Finanční správy ČR [FS ČR] o určité toleranci za nedodržení elektronického způsobu podání daňového přiznání rozhodlo kvůli letos v lednu povinnému zakládání datových schránek všem živnostníkům a firmám. Zákon totiž ukládá, aby všechny osoby i subjekty se zřízenou datovou schránkou s úřady, tedy i finančními úřady, komunikovaly elektronicky.

„Finanční úřady neuloží pokutu ve výši 1 000 Kč v případech, kdy daňový subjekt v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání nebo podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře,“ potvrzuje tisková mluvčí Odboru komunikace Generálního finančního ředitelství Hana Baráková.

Pokutu neuloží finanční úřady podle ní ani v případě, kdy poplatník podá daňové přiznání elektronicky do 2. 6. 2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu.

„Tolerance se naopak nevztahuje na pokuty za opožděné podání,“ upozorňuje Baráková.

Úřady posílají předpis k dani z nemovitosti. Za poukázku se platí

Daňová přiznání odevzdávali lidé i firmy často na papírovém formuláři, i když už měli použít datovou schránku. Nejvíce chybných podání přijaly finanční úřady od fyzických osob v Praze [8 280]. Dále v Moravskoslezském kraji [3 934] a Pardubickém kraji [3 400]. Naopak nejméně v podáních chybovaly fyzické osoby registrované v Plzeňském kraji [75], ve Zlínském kraji [195] a v Kraji Vysočina [226].

Počty chybně podaných DAP [k 2.5.2023]
Finanční úřad

Chybná podání fyzických osob

Chybná podání právnických osob

Jihočeský kraj 475 140
Jihomoravský 1 436 120
Karlovarský kraj 855 227
Královéhradecký 1 811 60
Liberecký kraj 1 484 57
Moravskoslezský 3 934 204
Olomoucký kraj 2 300 400
Pardubický kraj 3 400 1 300
Plzeňský kraj 75 25
hl. m. Praha 8 280 320
Středočeský kraj 1 734 103
Ústecký kraj 2 050 311
Kraj Vysočina 226 82
Zlínský kraj 195 13

[Zdroj: Finanční správa ČR]

Již v březnu informovaly finanční úřady veřejnost na novou povinnost mnoha fyzických a právnických osob odevzdávat formuláře elektronicky a v požadovaném formátu .xml. To kvůli povinně zřizovaným datovým schránkám od letošního ledna. Se zpřístupněním zřízené datové schránky mají lidé stejně jako právnické osoby automaticky obecnou povinnost podávat veškerá formulářová podání, tedy typicky i daňová přiznání, výhradně elektronicky. A stejně tak ve stanoveném formátu a struktuře.

Elektronicky DAP podávají i ty OSVČ, jež si datovku neaktivovaly

Daňové subjekty často chybovaly právě ve způsobu podání, když podaly daňové přiznání na papírovém formuláři, nebo v případě elektronického podání přiložily daňové přiznání v nesprávném formátu. Typicky ve formátu .pdf namísto .xml.

„Dočasnou toleranci těchto vad podání zavedla finanční správa s ohledem na principy dobré správy, které by měly orgány veřejné správy aplikovat ve vztazích k soukromým osobám,“ vysvětluje důvody pro letošní výjimku v udělování finanční pokuty za nesprávně podaná daňová přiznání FS ČR.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here