Wojnar: Regulatorní tlak na prosazování Green Dealu je obrovský

1381
wojnar
Bohdan Wojnar / Foto: AutoSAP

Regulatorní tlak na prosazování Zelené dohody EU je podle Bohdana Wojnara, člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, obrovský. „Najdeme celou řadu nešťastných aktivistických návrhů, které ztrácejí cit pro realitu,“ říká pro FinTag.cz.

Zelená dohoda neboli Green Deal [GD] podle Bohdana Wojnara patří k nejdůležitějším tématům doby, která ale velmi často podléhají zjednodušujícím nálepkování na obou pólech. Odpůrci GD unijní strategii ekologické transformace dehonestuje a tvrdí, že je třeba od všeho odstoupit a nejlépe se zcela vyvázat z navrhovaných opatření.

„A pak bude svět lepší a krásnější,” popisuje Bohdan Wojnar.

Protipólem takových postojů jsou podle něj zas ti, kteří strategii GD prosazují bez ohledu na současné fungování světa. A toho, co se stane s průmyslovou základnou Evropy.

„Ta pravda leží někde uprostřed. Ty firmy na tom aktivně pracují. Vyhledávají šance a je třeba uplatnit pragmatický přístup na straně politické reprezentace, který jsme v minulosti bohužel velmi postrádali,“ říká pro FinTag.cz.

Přičemž nyní se podle něj „ten vlak s GD skutečně rozjel”. Za extrémně důležité považuje, aby české podniky v průmyslové transformaci nezůstávaly pozadu. Už teď je totiž třeba na nárůstu nově vytvářených pracovních míst vidět, že zelená tranzice je v běhu. A svědčí o tom i atraktivita investic ze strany těch zemí, které téma Green Dealu táhnou.

„My musíme ukázat, že jsme součástí té hry a dostat pro Českou republiku to nejlepší,“ tvrdí.

Některá nařízení EU v zelené politice jsou nešťastná

Ne všechny tuzemské podniky podle něj ale na výzvy pružně a včas reagují. Naopak jiné si zase velmi dobře uvědomují, že nemohou být pasivní a stát stranou. A stejně tak jsou i v průmyslu podniky, které ještě potřebují silnější impuls k reakci na Zelenou dohodu. Nicméně i uznává, že regulatorní tlak ze strany EU na zavádění Zelené dohody je obrovský. A najdeme v ní celou řadu, jak říká, nešťastných aktivistických návrhů ztrácejících cit pro realitu. Příkladem jmenuje Evropským parlamentem nedávnou schválenou normu Euro VII, která podle mnohých může vážně poškodit český i evropský průmysl.

Nová norma Euro 7 zdraží Fabii až o 200 000 korun

„Ta je opravdu příklad toho, jak by se to dělat nemělo, protože postrádá jakýkoli dialog s průmyslem,“ říká k evropskému nařízení omezující emise u všech vozidel Bohdan Wojnar, který v minulosti působil i jako prezident Sdružení automobilového průmyslu [AutoSAP].

Poukazuje i na rozdílnosti v přístupu z geopolitického pohledu, kdy Spojené státy daleko více vnímají konkurenci asijských ekonomik. Ve společném dialogu například v oblasti ocelářství s průmyslem pak nastavují podmínky tak, aby neztrácely na vlastní konkurenceschopnosti.

„A tady musí být Evropa velmi, velmi opatrná, abychom nebyly na cestě do průmyslového skanzenu,“ říká Bohdan Wojnar.

Z Asie za čas mohou lidé jezdit do EU jako do skanzenu

I u nás podle něj ale funguje mnoho firem s úspěšně zavedenými byznysy v Číně. A není jich zanedbatelné množství. I proto musí Česká republika v nastavování regulací postupovat opatrně. Současně i sebevědomě a racionálně v těch oblastech, kde to dává smysl.

„Byť, řekněme si, se z toho stává obrovské politikum,“ dodává.

Nové vedení vstoupilo do rozbouřených vod české politiky

K nově zvolenému vedení Svazu, kdy po dvanácti letech funkci prezidenta SP ČR opustil Jaroslav Hanák a převzal ji po něm tento týden bývalý viceprezident Jan Rafaj, říká, že i samotná obměna části představenstva svědčí o tom, že průmysl prochází určitou transformací. Nové vedení Svazu se proto podle něj musí v následujících čtyřech letech zaměřit především na zmiňovanou zelenou tranzici, aby v přeměně nehrál průmysl druhé housle. A dokázal ji přetavit v šanci pro samotné podniky v Česku. Další výzva je podle něj aktuálně představený vládní balík úspor na snížení miliardových deficitů státního rozpočtu.

„Nacházíme se v době debat konsolidačního balíčku. Nové představenstvo vstupuje rovnou do rozbouřených vod české politiky,“ říká k novému vedení Svazu Bohdan Wojnar.

Za důležité v těchto debatách považuje i skutečnost, že Svaz je nestranným a nepolitickým aktérem, který bude v jednáních o případných změnách měřit všem stejně.

Vládní balíček ohrožuje růst české ekonomiky, tvrdí firmy

K jednáním o vládních návrzích na úsporná opatření je zatím spíše kritický. To především kvůli slabé komunikaci mezi zapojenými stranami, tedy zaměstnavatelskými svazy.

„Jsem velmi kritický v tom směru, že ten dialog s průmyslem nebyl v rámci příprav intenzivnější, nebyl téměř žádný,“ říká s nadějí v to, že na budoucí tripartitě budou moci do jednání vstoupit.

Wojnar: Průmysl nás v této zemi koneckonců živí

Zároveň ale i nevyvrací nutnost opatření směřující k úsporám ve veřejných rozpočtech.

„Ta trajektorie, na které jsme byli, není zdravá. Ten negativní trend je třeba zastavit a musí se na tom podílet všichni,“ řekl.

K otevřenosti vládních činitelů ke změnách v představených návrzích především v oblasti daní říká, že debata na pondělním [15.5.] jednání tripartity rezonovala především v oblasti zrušení zaměstnavatelských benefitů. Hovořilo se i o navrhovaném zvýšení daně z příjmů pro právnické osoby o dvě procenta na 21 procent. V úspěch ve vyjednávání o změnách v této oblasti ale příliš nevěří. Vyšší zdanění podle něj dopadne podstatně více na malé a střední podniky. A otazníky stále visí nad úsporami v oblasti dotací.

„Tam zatím o tom obsahu víme velmi, velmi málo,“ říká.

Na zasedání podle něj padlo ze strany vlády několik příslibů k dalším jednáním. Nyní podle něj musí Svaz vstoupit do jednání s ministerstvy a dotčenými orgány. Teprve pak se ukáže, jak ten slib vláda v praxi naplní.

„Je třeba k tomu přistoupit tak, abychom to téma prorůstové podpory nezastavili. Abychom při řešení té současnosti akutních problémů neztratili ze zřetele ten velký směr. Průmysl je velmi odolný a ten nás koneckonců v této zemi živí,“ shrnul závěrem Bohdan Wojnar.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here