V registru dlužníků Solus rostou počty nových záznamů

435
solus
Ilustrační foto: Pixabay.com

Celkový počet lidí s dluhem po splatnosti v letošním 3. čtvrtletí se snížil jen o dva tisíce osob na 406 tisíc. Tak hodnotí situaci splácení úvěrů sdružení Solus, které provozuje stejnojmenný registr fyzických osob v prodlení splatnosti. 

Od začátku letošního roku do konce září zapsaly členské společnosti do negativního Registru fyzických osob Solus nový dluh po splatnosti u 79 tisíc spotřebitelů. U 37 tisíc z nich již v daném okamžiku Solus evidoval jiný dluh po splatnosti. Zbylých 42 tisíc osob v dané chvíli žádný záznam v registru nemělo. Do vážných potíží s úhradou svých závazků se tak dostali tito spotřebitelé až v letošním roce.

„Ještě před 15 lety bylo v registru zapsáno více než milion občanů s dluhem po splatnosti. Počet těchto osob s rozvojem odpovědného úvěrování stále ještě klesá. Ať již z důvodu ukončení vymáhání pohledávek na straně věřitelů, nebo z důvodu úhrady dluhu na straně klienta,“ uvedl tajemník sdružení Solus Jan Stopka.

Ale i dodal: „K mírnému poklesu celkového počtu evidovaných osob tak dochází stále i přesto, že v současné době rostou počty nových záznamů v registru u spotřebitelů, kteří v poslední době potížím s úhradou svých závazků nečelili.“

Další zpráva naznačující otočení trendu patří zastavení poklesu dlužné částky po splatnosti v letošním třetím čtvrtletí. Ta zůstala na úrovni 30,7 miliardy korun.

Situace na trhu s úvěry

Podle Jana Stopky aktuální data napovídají, že z hlediska celkového počtu osob zapsaných v negativním registru Solus se po řadě let poklesů blížíme k dosažení pomyslného dna.

FinTag.cz radí, jak požádat o výmaz z registrů dlužníků

Podíl dlužníků na celkovém počtu obyvatel ČR ve 2. čtvrtletí poklesl pouze o tři setiny procenta na 4,53 procenta. Zastavení poklesu počtu dlužníků signalizuje i meziroční srovnání tohoto ukazatele. Ke konci září 2022 bylo v registru zapsáno 4,9 procenta dospělých občanů ČR. To za situace, kdy úroveň mezi třemi a pěti procenty dlužníků zapsaných v negativních registrech je srovnatelná s registry ve vyspělých zemích Evropy.

Podíl osob po splatnosti v registru na celkovém počtu obyvatel v krajích ČR

[Zdroj: Solus]

Při sestavování regionálních statistik vychází sdružení SOLUS z údajů o trvalém bydlišti, které sdělí spotřebitelé svým věřitelům. Pokud neinformuje dlužník věřitele o případné změně adresy, může dojít k mírnému zkreslení statistik. Výzkumníci totiž využijí PSČ z adresy, kde se již dlužník fakticky nezdržuje.

O sdružení registru Solus

Sdružení Solus spojuje v úsilí o odpovědné úvěrování více než 50 společností. Ty poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

Členové sdružení SOLUS se od roku 1999, kdy byl Solus zaregistrován a zahájil činnost, snaží minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb. A to z důvodu, aby je v ceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti.

Registry dlužníků: Co dělat, když záznam v nich brání hypotéce

Záznamy evidované v Registru fyzických osob sdružení Solus si spotřebitelé ověří pomocí písemného výpisu nebo službou SMS Výpis. Ta využívá buď strukturovanou SMS, nebo vlastní aplikaci pro chytré telefony se systémem Android a iOS.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here