Důchodová kalkulačka frčí, má i desetitisíce přihlášení denně

7658
duchodova_kalkulacka
Foto: Freepik.com

Přehled o době pojištění a předběžné výši důchodu zobrazí důchodová kalkulačka České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] v průměru dvěma tisícům uživatelů denně. Někdy se počty přihlášení ale přehoupnou k desítkám tisíc za den.

Přiznání starobního důchodu podmiňuje dosažení státem určeného věku a doba, po kterou si daný žadatel platil důchodové pojištění. Při řízení o přiznání důchodu se tak nikoli výjimečně stává, že v evidenci ČSSZ chybí údaje o účasti na důchodovém pojištění za dobu, kdy žadatel pojištění údajně odváděl.

Důvod bývá, že zaměstnavatel sociální správě neodeslal Evidenční list důchodového pojištění [ELDP]. Anebo, že se k odvodům daného zaměstnance ani nepřihlásil. Nyní si zaměstnanci, ale i podnikatelé a živnostníci kdykoliv zkontrolují plnění těchto dvou povinností v aplikaci ČSSZ Informativní důchodová aplikace, zkráceně IDA.

Všem klientům osobně doporučuji, aby už v produktivním věku pravidelně využívali naši Informativní důchodovou aplikaci. Vyhnou se tak v budoucnosti nepříjemným překvapením při podání žádosti o důchod,“ radí pojištěncům ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Důchodová kalkulačka IDA spadá do služeb ePortálu ČSSZ. Od svého spuštění v červenci 2021 už vykázala přes dva miliony zobrazení přehledů o důchodu. Většinu lidí do aplikace přivádí právě zájem o evidovanou dobu pojištění. A dále chtějí vědět, jaký důchod od státu asi dostanou.

Kontrola doby pojištění i odvodů pojistného

Jen v několika minutách po ověření třeba bankovní identitou či datovou schránkou načte IDA stručný a srozumitelný přehled o vývoji důchodového pojištění a době pojištění. Tedy u koho a v jakém období byl přihlášený v minulosti a důchodově pojištěn. Dále se mu ukáže celkový počet roků účasti na pojištění a kolik let mu zbývá do získání potřebné doby pojištění pro přiznání důchodu. Stejně tak v aplikaci zjistí dobu zbývající do dosažení důchodového věku.

„Z aplikace IDA klient po přihlášení snadno pozná, které doby pojištění u něj konkrétně ČSSZ eviduje. A které bude muset a může již nyní doložit,“ dodává Boháček.

Průběžnou kontrolou si tak každý snáze dohledá zaměstnavatele, který sociální správě evidenční list neodeslal. Anebo i zjistí, že ho k důchodovém pojištění tento zaměstnavatel třeba ani nepřihlásil. Díky důchodové kalkulačce se tak dají chybějící dokumenty dohledat v době, kdy daná osoba o důchod ještě nežádá a na doložení listů tak má více času.

Papírové oznámení o zvýšení důchodu si penzisté nově zaplatí

Pokud se klient rozhodne doložit sociální správě chybějící doby pojištění, tak v aplikaci se tyto údaje objeví do jednoho měsíce po jejich doložení. V evidenci ČSSZ zpravidla není doba studia, vojenské nebo civilní služby, poslední dva roky výdělečné činnosti a péče o dítě do čtyř let věku. Ta se u žen dosazuje automaticky po zadání data narození dítěte.

Důchodová kalkulačka doplňuje online žádosti o důchod

Průměrná návštěvnost kalkulačky dosahuje podle ČSSZ přes 2 tisíce přihlášení denně. V posledních měsících počty návštěv ale přesahují i 4 tisíce přístupů denně. Dosavadním rekordem bylo 60 488 uživatelů v jednom dni.

Od loňského prosince je IDA rovněž součástí služby Žádost o důchod online, která žadatelům o starobní důchod obratem spočítá orientační výši jejich důchodu podle konkrétně zvoleného data odchodu důchodu a evidovaných dob pojištění. Například pokud klient zvažuje více možností.

Žádost o důchod online je koncipována tak, aby klienta provedla i předdůchodovým poradenstvím. Klient uvidí odhadovanou výši starobního důchodu podle data odchodu do důchodu, které si zvolí,” říká k online žádostem o důchod František Boháček.

I když je tento výpočet pouze orientační, tak pojištěnec vidí, co výši jeho důchodu skutečně ovlivňuje. Zjistí si tak, co je pro něj, například s ohledem na datum přiznání starobního důchodu, finančně nejvýhodnější.

Odhad budoucího důchodu je v současných cenách

Mimo dobu pojištění IDA zobrazí rovněž orientační výši důchodu podle reálných údajů o dosavadních výdělcích, dobách pojištění a vyloučených dobách v evidenci ČSSZ.

„Odhad výše starobního důchodu je tím přesnější, čím je klient blíže datu svého odchodu do důchodu,“ upozorňují zástupci sociální správy avšak i s tím, že v IDA odhadovaná výše důchodu neukazuje přesný budoucí důchod.

Šance na důchod zvýší kontrola doby důchodového pojištění

Vypočtená částka dávku vyjadřuje v současné hodnotě peněz. To znamená bez ohledu na budoucí navyšování penzí, růst spotřebitelských cen a možných legislativních změn.

„Díky tomu si klient může udělat lepší představu o výši svého důchodu v porovnání s aktuální ekonomickou situací a vyhodnotit, jak se nejlépe na nové životní období připravit,“ vysvětlují využití kalkulačky odborníci sociální správy.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here