Česká pošta snížila ztrátu o polovinu. Pomohl rozprodej majetku

141
Ceska_Posta
Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán představuje ekonomické výsledky pošty. I přes rozprodej majetku podnik loni utržil ztrátu ve výši necelé miliardy korun. / Foto: ČP

Ztráta České pošty [ČP] loni se oproti roku 2022 snížila téměř o miliardu korun. Stále ale činí bezmála miliardu korun. Česká pošta snížila dluh zejména skrze rozprodeje majetku a propuštění kmenových zaměstnanců.

Procentuálně se hospodářský výsledek podniku loni zlepšil téměř o 60 procent. Letošní plán ČP počítá s dalším výrazným zlepšením a nejpozději od roku 2026 by již transformovaný podnik měl být v zisku, tvrdí vedení ČP ve své tiskové zprávě. I nadále vývoj hospodaření státního podniku kladně ovlivní pokračující prodeje nepotřebného nemovitého majetku.

Finanční plán České pošty pro rok 2024 aktuálně počítá s mírným poklesem výnosů, dalším snížením provozních nákladů a výslednou ztrátou již jen ve výši 130 milionů korun. V plánovaných nákladech zohledňuje ČP plošné zvýšení mezd o deset procent, ke kterému dojde letos v září. A stejně tak náklady na postupně probíhající obnovu vozového parku.

„Za výrazné zlepšení hospodaření bych poděkoval všem spolupracovníkům. Celý náš tým tvrdě pracuje na plnění úkolů transformačního plánu a přípravě České pošty na rok 2025. Rozdělení veřejných a komerčních služeb vytvoří transparentní prostředí, kdy stát bude přesně vědět, jaké služby pro občany od pošty nakupuje a nakolik je to efektivní,“ řekl při příležitosti oznámení výsledků hospodaření generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Transformaci pošty loni schválila vláda. Její podstatou je oddělení veřejnoprávních poštovních služeb pod hlavičkou Česká pošta a komerčních logistických služeb pod hlavičkou Balíkovna. Cílem přeměny je stabilizovat hospodaření pošty a rozvíjet její služby coby kontaktního místa mezi občany a státem. K tomu chce využít celostátní síť 2 900 poboček a přes 4 000 doručovatelů v terénu. Celkově pošta zaměstnává přes 20 tisíc lidí.

Jak loni hospodařila Česká pošta

Skupina České pošty, kam patří také ČP Security, hospodařila v roce 2023 se ztrátou 744 milionů korun. Samotná Česká pošta vykázala ztrátu 756 milionů korun.

  • V roce 2022 dosáhla ztráta České pošty 1,751 miliardy korun.

Plán pro rok 2023 původně počítal se ztrátou ve výši 1,490 miliardy korun. V porovnání s rokem 2022 se hospodářský výsledek před zdaněním zlepšil o 995 milionů korun. Za výsledkem stojí hlavně provozní výnosy a rozprodeje majetku. ČP provozní náklady a výnosy shrnuje zde.

Rozprodej majetku České pošty začal. Nabízí se Valtice i Vinohrady

Za poklesem provozních nákladů stojí úspora v osobních nákladech [-672 mil. Kč] díky snížení počtu kmenových zaměstnanců v rozsahu 2 530 plných úvazků [-10,8 %]. Opačný vliv na výši osobních nákladů mělo navýšení tarifních mezd od dubna 2023. Průměrná mzda zaměstnance ČP se zvýšila o 5,8 procenta.

Tržby z prodeje služeb vzrostly meziročně o 694 milionů korun [+4,4 %]. Vzrostly především výnosy z Datových schránek [+322 mil. Korun]. Zde ale došlo ke zvýšení úhrady za provoz tohoto digitálního systému.

Jak si stály ostatní služby České pošty

Významně vzrostly rovněž výnosy z poštovního provozu [+229 mil. Kč]. Hlavní měrou se na tom podílely výnosy z vnitrostátních listovních zásilek [+359 mil. Kč]. K poklesu výnosů došlo naopak u vnitrostátních balíků [-112 mil. Kč].

„Počet přepravených balíků sice loni o 5,7 procenta vzrostl, ale zároveň se zvětšil podíl levnějších balíků / Do Balíkovny, E-commerce z Číny,“ uvedla pošta.

Vymývání mozků nám škodí vůbec nejvíc, říká Martin Pecina

Výnosy z obstaravatelské činnosti vzrostly meziročně o 128 mil. korun, to hlavně u prodeje finančních produktů skupiny ČSOB [+103 mil. Korun]. Rostly i výnosy z provozu kontaktních míst pro prodej služeb ČEZ [+58 mil. korun]. Ale vyvíjely se i náklady na energie [+109 mil. Kč], kde se projevil růst cen.

–RED–

2 KOMENTÁŘE

  1. Česká pošta to je státem řízená lichva. Uamafián rybívoko prodává budovy a za zády nakupují uaoligarchové, hlavně na lukrativních místech, viz. Praha. Jednoho takového darebu z UA má vykulvoko doma jeho tchán Tymošenko spolumajitel UA pošty. Další lichva, poplatek za Sipo, nejde jednoduše odhlásit, ale 18 kč musíte platit, proč ? Když to přijde na net, což není třeba, najdete to u výpisu z banky zdarma. Důchodci platí i 38kč, poněvadž si to neumí nastavit, úřednice na poště škoda mluvit, stále fronty, tak jsou furt nervózní. Pak vám kilový balík přiveze dodávka a v autě max. 10 balíčků

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here