Dědictví auta znamená řešit i jeho povinné ručení

2057
dedictvi
Ilustrace: Archiv FinTag.cz

Dědictví auta se může změnit i v dědictví penále za neuhrazené povinné ručení. Kdo zdědí automobil, ale čeká na vyřízení dědického řízení, by měl vědět, že povinnost platit povinné ručení je jeho povinností.

Jinak zaplatí pokutu od 50 do 70 korun za každý den, kdy bylo auto bez povinného ručení. Povinnosti vlastníka vozu vykonávají dědicové až do okamžiku nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví. Zjednodušeně řečeno – v případě dědictví auta – všichni dohromady musí uhradit povinné ručení a teprve po skončení dědického řízení [vypořádání dědictví] přechází tato povinnosti na nového majitele.

Výročí povinného ručení značí šanci na výhodnějí podmínky

V případě, že ručení není uhrazeno celý kalendářní rok, pokuta se může vyšplhat až na 25 tisíc korun. Dědické řízení přitom může trvat stejně tak dobře několik měsíců, jako půl roku, rok, dva roky nebo i déle. Což platí vždy, když do řízení vystupují koplikované majetkové vztahy.

Co umí havarijní pojištění a kdy spláčete nad pojistkou

V momentě, kdy zděděný automobil má již svého jasného vlastníka, se často ukáže, že povinné ručení je nastaveno velice vysoko. A mimo aktuální ceny na trhy. To platí především u starších lidí, kteří se už se zjišťováním aktuálních cen na trhu mnohdy ani nenamáhají a povinné ručení platí stejně po dlouhá léta.

Dědictví znamená i myslet na havarijní pojištění

V případě, že je u vozu již i placeno havarijní pojištění, lepší než uzavírat novou smlouvu je starou aktualizovat. Cenu havarijního pojištění ovlivňuje mnoho faktorů. Je to výše pojistné částky, dosavadní škodní průběh, protože i u tohoto produktu se uplatňuje takzvaný bonus/malus systém. Významnou roli hraje i místo bydliště a technické parametry vozidla. Důležitá je i spoluúčast pojištěního při pojistné události. Zde platí úměra – čím vyšší je spoluúčast, tím méně peněz pojištěnec odvede na pojistném, ale tím více zaplatí při pojistné události.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here