Obnovený kompenzační bonus získají žadatelé nejdřív v lednu

1141
kompenzacni_bonus
Foto: Pixabay.com

Obnovený kompenzační bonus nedostanou podnikatelé dřív než v příští rok. Nový zákon totiž mění srovnávaná období. Nově jím musí být měsíc, jenž celý spadá do bonusového období, ne ten jemu předcházející.

Podle aktuálně navrhované úpravy zákona, která ještě čeká na schválení Senátu PČR, se v porovnání s předchozími podmínkami pro čerpání kompenzačního bonusu mění srovnávané období. Tím již není kalendářní měsíc, který předchází vyhlášenému bonusovému období, ale je jím nově kalendářní měsíc, který celý spadá do daného bonusového období.

„U prvního bonusového období bude srovnávaným obdobím prosinec 2021. U druhého období to bude leden 2022,“ potvrzuje ve své aktuální zprávě Finanční správa ČR.

Vláda zavádí obnovu podpůrných programů za 22,4 mld. Kč

Aktuálně jsou podle Ministerstva financí ČR [MF ČR] vyhlášena dvě bonusová období. A sice od 22. listopadu do 31. prosince 2021 [40 dní]. A pak druhé bonusové období platné od 1. do 31. ledna 2022 [31 dní].

Podporu za prosinec úřady zhodnotí až v lednu 2022

Prakticky to pro žadatele znamená, že až po skončení výše uvedených měsíců bude možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů. A také přesně zjistit, zda žadatel o kompenzační bonus opravdu splňuje zákonné podmínky pro nárok na podporu.

Nicméně je z tohoto i zřejmé, že za první bonusové období nebude možné srovnání provést dříve než 1. 1. 2022. Tedy po úplném skončení prvního bonusového období.

„Z tohoto důvodu lze doporučit, aby žádosti o aktuální kompenzační bonus byly podávány nejdříve od 1. ledna 2022,“ upozorňuje všechny žadatele zástupci FS ČR.

Podle nich u žádostí podaných před tímto datem totiž reálně hrozí, že budou vykazovat nedostatky. Anebo ze žádosti nebudou jasně zřejmé skutečnosti prokazující nárok na kompenzační bonus. Spuštění samotné aplikace pro podávání žádostí pak podle FS ČR závisí v tuto chvíli na dalším vývoji ohledně schvalování zákona o kompenzačním bonusu. Ten již schválila Sněmovna.

Kompenzační bonus za karanténu a izolaci

Výše denní podpory pro podnikatele, živnostníky a dohodáře z kompenzačního bonusu zůstává stejná. Žadatelé, kteří prokáží propad příjmů alespoň o 30 procent [dříve 50 %, pozn. red.] dostanou kompenzaci od státu ve výši jeden tisíc korun za každý den omezení.

Zdravotní pojištění od ledna 2022 zdraží živnostníkům i státu

Podnikatelé v karanténě a izolaci si pak mohou požádat o 500 korun za každý den jejího nařízení. Pracovníci činní na dohodu o pracovní činnosti nebo provedení práci si pak podle MF ČR žádají stejně jako letos na jaře o 500 korun na den.

„Žádat bude možné nejprve o první bonusové období, které je zákonem stanoveno od 22. listopadu do 31. prosince 2021. Zákon dále stanovuje druhé bonusové období od 1. do 31. ledna 2022,“ uvádí ve své zprávě MF ČR s tím, že další bonusová období vyhlásí vláda vždy na každý jeden kalendářní měsíc, nejpozději však do konce roku 2022.

Paušální daň od ledna 2022 vzroste o 525 Kč na 5 994 Kč

Pro úplnost dodejme, že srovnávacím obdobím jsou libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od června do října 2021. Výjimku mají pouze sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou. U nich je pak srovnávacím obdobím poslední zimní období před vypuknutím pandemie.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here