Zvýšená záloha pojištění OSVČ i OBZP je splatná 8. února 2022

2030
zvysena_zaloha
Ilustrační foto: Pixabay.com

Od ledna 2022 zvýšená záloha na zdravotní pojištění pro živnostníky a osoby bez zdanitelných příjmů [OBZP] je splatná nejpozději 8. února. Nové minimum pro živnostníky činí od ledna 2 627 korun, pro OBZP 2 187 korun.

Rychle rostoucí mzda v národním hospodářství zvýšila od nového roku minimální zálohu na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] o 234 korun na 2 627 korun. Navýšené zálohy si musí živnostníci s minimálním vyměřovacím základem upravit tak, aby peníze dorazily na účet zdravotní pojišťovny nejpozději 8. února 2022.

„Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího,“ upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR].

Minimální výši záloh pak nemusejí dodržet pouze živnostníci, za něž platí pojistné stát. Nejčastěji jde o důchodce, studenty a ženy na rodičovské dovolené. Nicméně i tyto výdělečné osoby musejí zálohy platit. Jejich výše se však vypočítá od skutečných příjmů a výdajů, jež se zúčtují v každoročním Přehledu o Příjmech a výdajích.

Zálohy živnostníkům v roce 2022 strmě navýší rychlý růst mezd

Minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění dále neplatí ani OSVČ, které jsou současně v zaměstnaneckém pracovním poměru a samostatná výdělečná činnost není hlavní zdroj jejich příjmů. Takoví živnostníci pak provozují takzvanou vedlejší činnost. A pojistné pak opět platí až podle skutečného obratu, který vykáží opět v Přehledu o příjmech a výdajích, jež vyplňují po podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Pojistné roste i OBZP, splatnost má také k 8. únoru

Platby na zdravotní pojištění rostou od ledna 2022 i osobám bez zdanitelných příjmů. A to o 135 korun nově na 2 187 korun. A stejně jako OSVČ si i OBZP musí bankovní příkaz navýšit tak, aby platba za leden 2022 na účet smluvní zdravotní pojišťovny dorazila nejpozději 8. února 2022. V opačném případě jim pojišťovna vyměří denní úrok z prodlení.

Pojistné OBZP se na rozdíl od živnostníků, u nichž se vychází z minimálního vyměřovacího základu, vypočítává jako 13,5 % aktuálně platné minimální mzdy. A právě ta u nás od nového roku vzrostla o jeden tisíc korun na 16 200 korun.

Růst minimální mzdy tak mění i minimální výši vyměřovacího základu pro výpočet pojistného zaměstnanců. Zaměstnavatelé za ně nyní budou na zálohách na zdravotní pojištění odvádět 2 187 Kč od lednového výpočtu pojistného. U nich se ale pojistné odvádí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. A to za všechny zaměstnance, na které se vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Pro úplnost dodejme, že od 1. 1. 2022 dochází i k navýšení platby za státní pojištěnce. Vyměřovací základ pro ně v roce 2022 dosahuje 14 570 korun. A z toho vypočtené měsíční pojistné činí 1 967 Kč na pojištěnce. Změnu navýšení stanovuje Nařízení vlády č. 253/2021 Sb., ze dne 21. června 2021.

Zvýšená záloha platí i pro živnostníky – paušalisty

A platby od ledna 2022 rostou i živnostníků registrovaných k paušální dani. Je tak třeba, aby si nejpozději do 20. ledna 2022 zvýšili měsíční trvalý příkaz z 5 469 korun platných pro zálohy v roce 2021 na částku 5 994 korun platnou od ledna 2022. V této měsíční platbě paušální daně [5 994 Kč pro rok 2022] mají zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč. Dále minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, tj. ve výši 3 267 Kč. A také daň z příjmů ve výši 100 Kč.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here