FS ČR upozorňuje na časté chyby v daňových přiznáních

4979
chyby
Foto: Pixabay.com

Řádný termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů fyzických osob v papírové podobě končí 1. dubna 2022. Finanční správa ČR [FS ČR] už teď upozorňuje na nejčastější chyby v podaných formulářích i zdanění covidových podpor.

Většina daňových poplatníků – fyzických osob – odnáší nebo zasílá daňová přiznání za loňský rok na finanční úřady v posledních dnech před koncem termínu pro jejich řádné odevzdání. Tedy ještě v době, kdy nehrozí finanční sankce za opožděné podání.

„Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob v takzvané papírové podobě je 1. dubna 2022,“ připomíná FS ČR ve své tiskové zprávě.

Pracovníci finančních úřadů podle svých zkušeností z posledních několika let teď navíc dali dohromady nejčastěji řešené chyby v podaných přiznáních. A také upozorňují na kolonky a části v dokumentu, které poplatníci zapomínají vyplnit nebo podepsat.

Pozor na slevy na dani

Poplatníci se mají dle FS ČR pečlivěji zamýšlet při vyplňování nároku na odčitatelné položky od základu daně a taktéž při uplatňování slev na dani. Především pak nad tím, zda na ně mají ze zákona opravdu nárok a v jaké výši.

„V nesprávné výši bývá uplatňováno například školkovné. Poplatníci si tuto slevu uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili částku nižší,“ upozorňuje FS ČR.

Stejně tak se daňoví poplatníci často dopouštějí chyby, na kterou se dříve či později stejně přijde. A to, že u slevy na vyživované dítě si ji uplatní oba z rodičů. Ze zákona si ji však z daně odečítá nebo jako daňový bonus uplatňuje vždy pouze jeden z rodičů. Druhý z nich pak k přiznání dokládá čestné prohlášení, že si ve svých daních danou slevu neuplatnil. 

Chybně se dle zkušeností pracovníků finančních úřadů často uplatňují také slevy na manželku nebo manžela.

„A to z důvodu nezahrnutí některých příjmů do vlastního příjmu manželky nebo manžela. Například nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské,“ připomínají.

Online formulář pro daňová přiznání je tu. A s ním i termíny daní

A velmi často se chybuje u nezdanitelných částí základu daně. Často si je totiž v přiznáních lidé nárokují, byť na ně podle zákona o dani z příjmů nárok nemají. V praxi jde například o úroky z hypotéky poskytnuté na bydlení, které si v přiznání uplatňují i ti, jež nejsou vlastníky dané nemovitosti. Nebo si je v přiznání odečtou majitelé nemovitosti, kteří ji ale nepoužívají k trvalému bydlení. Ale například k rekreaci nebo ji pronajímají.

Chyby vedou i k opožděné daňové vratce

Tradiční součástí formuláře daňového přiznání je žádost o vrácení přeplatku na dani. Při výsledku daňového přiznání s přeplatkem nesmí poplatník zapomenout tento dokument podepsat. A vyplnit přitom nejenom prohlášení o uvedených údajích, ale také část s žádostí o vrácení přeplatku. Ten je až na samotném konci přiznání.

„Jedná se o dvě podání, to je daňové přiznání a žádost o vrácení přeplatku a obě tato podání musí být podepsána,“ zdůrazňují zástupci FS ČR.

Dary Ukrajině na obranu i pomoc uprchlíkům sníží základ daně

Na vrácení přeplatku si ale musejí poplatníci nějaký čas počkat. Přeplatky finanční úřady  totiž zpracovávají a vyplácejí až po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Tedy do 30 dnů po 1. dubnu.

„A to platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu,“ dodává úřad.

Takový postup se netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup [typicky postup k odstranění pochybností]. A dále ani případů, kdy daňový poplatník podá své daňové přiznání opožděně.

Covidové podpory a jejich zdanění

Obdržený příjem

Jedná se o příjem zdanitelný

Započítává se do vlastního příjmu manžela/manželky

Jednorázový příspěvek důchodcům Ne Ne
Kompenzační bonus Ne Ano
Ošetřovné pro OSVČ Ne Ano
Provozní dotace v souvislosti s COVID – 19 Ano Ano
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci Ne Ano

[Zdroj: FS ČR]

Na elektronicky podávaná přiznání je ještě čas

Závěrem připomeňme, že lhůta pro daňová přiznání podávaná elektronicky je o měsíc delší. Poslední den pro elektronická podání připadá na pondělí 2. května 2022. Pokud daňové přiznání poplatník nepodal do 1. dubna 2022 a za daňový subjekt jej podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší. A to do pátku 1. července 2022. Totožná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here