Úřady práce nabízí nezaměstnaným poradenství za 373 mil. Kč

372
urady
Foto: ÚP ČR

I přes dlouhodobě nízkou nezaměstnanost v Česku, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet uchazečů o zaměstnání, rozdělí Úřad práce ČR [ÚP ČR] přes 373 milionů korun na zvýšení zaměstnanosti v Česku.

Projekt s názvem Šance na práci hospodaří s rozpočtem přesahující 373 milionů korun načerpaných z unijního Operačního programu Zaměstnanost plus. Peníze půjdou podle vedení ÚP ČR na podporu zvýšení zaměstnanosti v ČR. Přednostně za tyto peníze úředníci pobočkové sítě úřadů práce nabídnou dlouhodobě nezaměstnaným osobám poradenství, sestaví s nimi životopis a třeba je i doprovodí k pracovnímu pohovoru.

„Prostřednictvím projektu Šance na práci se zaměřujeme na skupiny uchazečů, kde je vyšší riziko dlouhodobé nezaměstnanosti,“ řekl k projektu generální ředitel ÚP ČR Daniel Krištof.

Konkrétně jde podle něj o osoby ve věku do 29 let bez praxe nebo evidované uchazeče o práci ve věku 55 a více let. Dále o osoby se zdravotním postižením, rodiče malých dětí, nezaměstnané s nízkou kvalifikací, národnostní menšiny, pečující osoby nebo žáky a studenti posledních ročníků škol.

V této souvislosti stojí za připomenutí, že nezaměstnanost v Česku patří dlouhodobě k těm nejnižším ze všech zemí Evropské unie [EU]. A zástupci firem s provozy v Česku stále upozorňují na nedostatek pracovních sil.

Nízká nezaměstnanost v Česku je problém, ne přednost

Podle posledně zveřejněných dat ÚP ČR klesla nezaměstnanost v Česku v říjnu na 3,5 procenta, a byla o 0,1 procentního bodu nižší než v září a srpnu. Úřady práce v říjnu evidovaly 260 641 lidí. To je o 2 379 méně než předchozí měsíc. Volných pozic se uchazečům o zaměstnání v říjnu nabízelo 280 496.

Do projektu za 373 mil. Kč se zatím zapojilo 770 osob

Podle tiskové mluvčí ÚP ČR Kateřiny Beránkové se do projektu Šance na práci v prvních měsících jeho fungování zapojilo přes 770 lidí evidovaných u úřadu práce. Polovina z nich je dlouhodobě bez práce. Zhruba stovka z nich pak připadá na osoby starší 55 let věku.

„Klientům ÚP ČR nabízí mj. rekvalifikační kurzy, proškolení ve finanční gramotnosti, sestavení plánu osobnostního rozvoje i poradenství v oblasti přípravy na pracovní pohovor,“ vyjmenovává šíři služeb hrazených z evropského programu na podporu zaměstnanosti mluvčí Beránková.

Roční kvóty pro pracovníky z třetích zemí stoupnou

Úřad zapojeným klientům z těchto peněz zaplatí rekvalifikační a motivačně-vzdělávací programy. A rovněž finanční příspěvek na úhradu jízdného, stravného a také ubytovaní. Vedení ÚP ČR odhaduje, že by se do projektu Šance na práci mohly zapojit čtyři tisíce osob evidovaných u úřadů práce.

Jak vypadá práce s dlouhodobě nezaměstnanými

Podpora dlouhodobě nezaměstnaných financovaná z evropského projektu vypadá tak, že pracovník úřadu práce nejdříve projde konkrétní situaci daného účastníka. Podle toho odhadne jeho silné a slabé stránky a ve spolupráci s ním pak sepíše individuální plán. Ten má podle ÚP ČR zvýšit jeho atraktivitu na pracovním trhu.

„V rámci poradenství se naučí, jak efektivně hledat práci či správně napsat životopis a motivační dopis. Projde tzv. testem zájmů, který mu pomůže zvolit pro něj nejvhodnější profesi,“ popisuje práci s klientem v projektu mluvčí ÚP ČR.

Nejsou lidi, zní po celé Evropě. Kdo na tom vydělá?

Pracovník úřadu ho rovněž v rámci poradenství připraví na pracovní pohovor a třeba ho na něj i doprovodí. Pokud se daný účastník potýká s finančními problémy, pak ho pracovník úřadu nasměruje na neziskové organizace. Jako jsou třeba dluhové poradny.

Ze zmiňovaných peněz mohou úřady práce podpořit i samotné zaměstnavatele, pokud dají práci osobě zapojené do tohoto projektu. To až na dobu dvanácti měsíců. Stejně tak úřady podporují firmy ve vytváření sdílených pracovních míst, kdy se v jedné pracovní pozici střídají dva zaměstnanci. Dále jim nabízí příspěvek na zapracování nového pracovníka, kterému úřady práce věnují zvlášť zvýšenou péči. Takový příspěvek vyplácí úřad maximálně tři měsíce a to až do výše poloviny minimální mzdy.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here