Jaderná energetika zažívá navzdory Německu boom

456
jaderna
Foto: Redakce FinTag.cz

Německo v sobotu [15.4.] minutu před půlnocí odpojilo od sítě svoji poslední jadernou elektrárnu v Bavorsku a přestalo tak po více než 60 letech vyrábět energii z jádra. Jaderná energetika ale ve většině evropských zemí nabírá na významu.

Uvádí to aktuální přehled jaderných aktivit skupiny ČEZ. Podle něj mnohé evropské státy posilují velké jaderné zdroje a ty ambicióznější kladou důraz na rozvoj malých modulárních reaktorů SMR [Small Modular Reactors]. Ty najdou uplatnění ve výrobě energie a jako zdroj dálkového tepla pro města a obce i velké průmyslové komplexy.

Francie

Francie patří v Evropě mezi největší příznivce jaderné energetiky. Z jádra získává asi 70 procent své elektřiny. V únoru 2022 Francie oznámila plány na výstavbu šesti nových reaktorů a výstavba dalších osmi je stále v diskuzi. Nyní dokončuje stavbu třetího jaderného bloku elektrárny Flamanville. Spustit ho chce v roce 2024.

Česká republika

Součástí poptávkové dokumentace letos 17.3. vyhlášeného tendru na výstavbu nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany [JED] je nezávazná opce na další bloky v lokalitě Temelín a Dukovany. Ministerstvo průmyslu a obchodu již udělilo Skupině ČEZ, respektive jeho stoprocentní dceřiné společnosti Elektrárna Dukovany II [EDU II], souhlas se zahájením tendru na výstavbu nového bloku v JED.

To v praxi značí přizvání uchazečů o zakázku do tendru. Jimi jsou: Électricité de France / Francie, Korea Hydro and Nuclear Power Company / Jižní Korea, Westinghouse Electric Company LLC / USA. Výše uvedené uchazeče prověřilo na základě usnesení vlády MPO spolu s Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci jím řízených skupin zpravodajských služeb. Z možnosti účastnit se tendru s ohledem na bezpečnostní rizika stát již dříve vyloučil ruské a čínské společnosti.

Tendr na blok v JED zahrnuje i poptávku na další bloky

A dále: Česká republika už pro malý jaderný reaktor SMR vyčlenila prostor v areálu Jaderné elektrárny Temelín. V návaznosti na rozhodnutí založila Jihočeský jaderný park. Ten stojí na smluvní spolupráci mezi společností ČEZ, Skupinou ÚJV a Jihočeským krajem. Reaktor by mohl být spuštěn už v polovině 30. let. Mezi další zvažované lokality pro SMR patří severočeské Tušimice, Prunéřov, Ledvice, Poříčí a Dětmarovice na severu Moravy.

Finsko

Finsko na konci roku 2021 zahájilo provoz jaderné elektrárny Olkiluoto 3. Zároveň plánuje stavbu dalšího jaderného zdroje. Ten by měl zvýšit podíl jádra na zhruba 60 procent vyrobené elektřiny a nahradit uhlí. Finské technické výzkumné centrum zároveň zkoumá možnosti využití malých modulárních reaktorů, mimo jiné pro dálkové vytápění.

Slovinsko

Slovinsko zvažuje výstavbu druhého bloku jaderné elektrárny Krško, obdobně jako v ČR je aktivní EdF, KHNP a Westinghouse. Chorvatsko by bylo spoluvlastníkem a Srbsko je rovněž potenciálním partnerem nového jaderného zdroje.

Polsko

Polsko má v oblasti jaderné energetiky ambiciózní plány. Zvažuje výstavbu hned několika jaderných elektráren. První jaderný zdroj v zemi má postavit společnost Westinghouse v provincii Pomořansko.

Polsko uzavřelo smlouvu o další jaderné elektrárně

Plány počítají s jeho uvedením do provozu v roce 2033. Kromě velkých jaderných bloků je Polsko aktivní také v sektoru malých modulárních reaktorů.

Maďarsko

Maďarské jaderné elektrárny vyrábějí asi polovinu spotřebované elektřiny. Maďarský parlament podporuje výstavbu dalších dvou reaktorů, na které již země podepsala smlouvy. Výstavbu ale komplikuje konflikt na Ukrajině. Nové jaderné bloky měl stavět ruský Rosatom. Komplikacemi se tak staly světové sankce proti Rusku, ale i nízká ochota západních subdodavatelů ke spolupráci s ruskou společností na výstavbě elektráren.

Švýcarsko

Jaderná energetika nyní ve Švýcarsku tvoří asi 40 procent produkce elektřiny. V červnu 2011 se tamní parlament usnesl na tom, že nebude nahrazovat žádné reaktory, bude tedy postupně odstavovat jadernou energetiku, což si občané potvrdili v referendu v roce 2017.

Nizozemsko

Nizozemská vláda v roce 2021 oznámila plány na výstavbu dvou nových jaderných bloků. Hlavní motivací je snížení emisí oxidu uhličitého. Obdobně jako Česká republika chce Nizozemsko vybírat ze tří dodavatelů. A sice americko-kanadského Westinghouse, francouzské EdF a korejské společnosti KHNP.

Slovensko

Slovenští sousedé aktuálně spouštějí jeden reaktor elektrárny Mochovce a jeden další budují. Nyní spouštěný blok byl v omezeném výkonu připojen k síti 31. ledna 2023. V plánu je také stavba dalšího jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích.

Evropa zůstává závislá na ruském jaderném palivu

Slovensko rovněž uvažuje o budování SMR, a to i pro průmysl. Malý modulární reaktor by mohly využívat například železárny v Košicích.

Rumunsko

Rumunsko usiluje o dostavbu třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Cernavodă. Je aktivní v oblasti malých modulárních reaktorů. V listopadu 2021 podepsalo Rumunsko dohodu o výstavbě 12modulové SMR elektrárny NuScale. V květnu 2022 vybralo vedení země místo pro první rumunskou SMR, a sice Doicești v župě Dâmbovița v regionu Muntenia.

Švédsko

Švédsko plánuje rozvoj malých modulárních reaktorů. Společnost Uniper v únoru 2021 podepsala dohodu s vývojářem malých modulárních reaktorů LeadCold a Royal Institute of Technology [KTH] zaměřenou na výstavbu demonstračního reaktoru SMR v lokalitě Oskarshamn do roku 2030. V červnu 2020 společnost Vattenfall oznámila, že provádí pilotní studii, aby vyhodnotila výstavbu nejméně dvou SMR v lokalitě sousedící s jadernou elektrárnou Ringhals.

Bulharsko

Bulharsko chce jednat s vládou USA o novém bloku v elektrárně Kozloduj. Jedná o přijmutí opatření k urychlení procesu schvalování a výstavby nového jaderného zdroje. Zároveň zkoumá proveditelnost budování malých modulárních reaktorů.

Belgie

Belgie prodlužuje provoz současných zdrojů. Plány na uzavření všech jaderných elektráren do roku 2025 byly v březnu 2022 odloženy o deset let, přičemž dva nejnovější reaktory v zemi by mohly zůstat v provozu až do roku 2035. Z jádra pochází v Belgii asi polovina elektrické energie.

Velká Británie

Vládní plány počítají, že do roku 2050 by díky výstavbě nových zdrojů mohlo jádro pokrývat až čtvrtinu výroby elektřiny v zemi. První z nové generace jaderných elektráren je již ve výstavbě, další se připravují. Británie se také podílí na aktivním vývoji malých modulárních reaktorů SMR.

Rolls-Royce a další firmy již vyvíjejí malé jaderné elektrárny

Podle BBC se do úsilí vyprojektovat nový typ reaktoru již zapojila britská firma Rolls-Royce. Ta od vlády získala grant ve výši 210 milionů liber [cca 6,3 mld. Kč]. Dalších 195 milionů liber [cca 5,9 mld. Kč] pak získala od konsorcia investorů. Cílem je vyvinout vlastní malý modulární reaktor. A to tak, aby 90 procent této jaderné elektrárny mohlo být postaveno nebo složeno v továrních podmínkách.

Estonsko

Estonsko v současnosti připravuje výstavbu malého modulárního reaktoru. Projekt BWRX300 GE Hitachi realizuje soukromá firma Fermi Energia, jeho spuštění plánuje v roce 2031.

Litva

Litva uzavřela svůj poslední jaderný reaktor, který vyráběl 70 procent její elektřiny, na konci roku 2009. To kvůli tlaku Evropské unie. Společnost GE Hitachi plánovala postavit novou jadernou elektrárnu, plán se ale neuskutečnil po referendu konaném v roce 2009. Letos v říjnu by se mohlo uskutečnit nové referendum. Hlavním cílem je minimalizovat energetickou závislost na Rusku.

Španělsko

Španělsko nyní provozuje sedm jaderných reaktorů, které vyrábějí asi pětinu jeho elektřiny. Prodlužuje jejich životnost. Úvahy o budoucnosti jádra posilují, protože náklady na dotování obnovitelných zdrojů se stávají neúnosnými.

Ukrajina

Z jádra se na Ukrajině vyrábí asi polovina elektřiny. Ukrajina dostávala většinu svých jaderných služeb a jaderného paliva z Ruska. Tuto závislost země ale snižuje. V červnu 2022 Ukrajina podepsala dohodu s Westinghouse, podle které bude společnost dodávat veškeré palivo pro ukrajinskou flotilu.

Westinghouse převezme dodávky paliva do Dukovan

V roce 2021 získal Westinghouse smlouvu na dokončení výstavby nového reaktoru v jaderné elektrárně Chmelnická s využitím komponent AP1000 z přerušeného amerického projektu. S Westinghousem Ukrajina zároveň podepsala dohodu o výstavbě devíti nových reaktorů v zavedených lokalitách. Stát plánuje i výstavbu malých modulárních reaktorů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here