Do Deštníku proti drahotě dala vláda i pohřebné

36977
proti_drahote
Ilustrační foto: Pixabay.com

Vládou zveřejněný Deštník proti drahotě obsahuje více politických proklamací než rad, jak čerpat podporu. Směšuje i stálé podpory s novými opatřeními vlády. Docela nepochopitelný je pak odkaz na pohřebné v podpoře bydlení.

Vláda včera [11.5.] představila nový web Deštník proti drahotě, jenž má pomoci občanům Česka zorientovat se v nabídce podpory v době rychlého zdražování. Z analýzy stránek FinTag.cz ale vyplývá, že stránka nabízí spíše politickou propagandu než přehledně podané a užitečné informace.

Vláda uživateli webu hned v úvodní stránce sděluje: „Chráníme vás. Pracujeme pro vás.“ 

Zároveň nabízí vysvětlení, proč je v České republice jedna z nejvyšších inflací v zemích Evropské unie. Jednoznačně uvádí: „Obrovský nárůst cen […] je do velké míry způsoben zadlužováním státu předchozí vládou a ruským útokem na Ukrajinu.“ 

A to přesto, že zdaleka ne všichni ekonomové – jakkoli bylo hospodaření minulé vlády v mnoha ohledech marnotratné – se dnes jednoznačně shodují v tom, že na současné rychle rostoucí inflaci nese lví podíl spolu s ruským prezidentem právě minulá vláda.

„Většina té inflace je inflace dovezená,“ říká v podcastu FinTag.cz například hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že dnes zdražuje hlavně plyn, elektřina, teplo, náklady na bydlení a potraviny.

Z rostoucí inflace těží hlavně stát, říká ekonom Petr Dufek

Vláda na svých stránkách následně sděluje, kolik peněz navíc, jak uvádí, rozdělí mezi občany České republiky z prostředků státu. Celkem má jít až o sto miliard korun.

 • 10 miliard Kč na jednorázovou podporu rodin s dětmi.
 • 47 miliard Kč na zvýšení důchodů v lednu, v červnu.
 • 4,2 miliardy Kč na snížení spotřební daně na pohonné hmoty od června do září.
 • 12 miliard Kč na zvýšení slevy na poplatníka pro rok 2022.
 • 7 miliard Kč na další podporu dětských skupin.
 • 4 miliardy Kč na zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun.
 • 2 miliardy Kč na zvýšení životního a existenčního minima.
 • 2,5 miliardy Kč na zvýšení příspěvku na bydlení kvůli vysokým cenám energií.
 • A další prostředky prostřednictvím dalších podpůrných programů.

Podle premiéra Petra Fialy [ODS] vláda opatření na snížení dopadů zdražování činí systematicky a cíleně. Pomoc pak směřuje zejména k těm, kteří si s aktuální situací sami pomoci nemohou.

„Pomáháme seniorům, těm, kteří se dostávají do existenčních problémů. Snažíme se také pomoci střední třídě, pomoci rodinám s dětmi, samoživitelům a samoživitelkám,” uvedl na tiskové konferenci, kde web představil.

Co nabízí Deštník proti drahotě

Stránky Deštník proti drahotě vláda rozdělila do šesti kapitol. Z nich každá obsahuje výčet všech podpůrných opatření, která vláda nabízí, aby zmírnila dopady zdražování v Česku. Jde o následující kapitoly.

 • Deštník pro rodiny s dětmi
 • Pro seniory
 • Deštník pro bydlení
 • Pro pohonné hmoty
 • Deštník pro podnikatele a firmy
 • Pro ohrožené skupiny obyvatel

Podle Petra Fialy kromě základních informací v daných oblastech se lidé přes web dostanou k příslušným postupům o získání pomoci a formulářům. Což je i pravda. Každá z kapitol obsahuje odkazy na příslušné úřady, které podporu vyplácejí. Problém však spočívá v účinnosti některých z nabízených opatření.

Například v kategorii pro podnikatele a firmy je odkaz na Národní rozvojovou banku [NRB] a její program Záruka Energie. Ten nabízí záruky státu na úvěry pro podnikatele dotčené rychlým růstem cen energií. Avšak dle informací NRB za tři týdny od spuštění tohoto programu žádost o podporu v tomto programu nepodal ani jeden podnikatel.

Podle zástupců zaměstnavatelů je to pochopitelné, protože tento typ podpory aktuální problémy firem neřeší. Například Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] dlouhodobě apeluje na snížení daně z přidané hodnoty [DPH] na energie pro firmy či zavedení kurzarbeitu. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR [AMSP ČR] uvedla, že firmy si nechtějí půjčovat, potřebují naopak šetřit. Z toho plyne jediný zavěr, nabízená podpora je v praxi neúčinná a pouze deklarativní.

Absolutně nepochopitelný je pak odkaz na dávku pohřebné v Deštníku pro bydlení. Pohřebné je totiž standardní dávka, kterou stát přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu domácnostem s nízkým příjmem. Obdobně by se dalo polemizovat, proč je v podpoře bydlení i porodné.

Dalším diskutabilním bodem je zvýšení příspěvku na dětské skupiny. To proto, že vláda toto uvádí jako bod podpory, který ještě neučinila, ale teprve se ho chystá učinit. Pokud tedy neměla na mysli uvolnění necelé půl miliardy korun na adaptační dětské skupiny pro děti uprchlíků z Ukrajiny.

Diskutabilní je i podpora pro seniory

Problematická je prezentace vládní podpor seniorům. V této kategorii vláda uvádí, že zvýšila všechny starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. Vláda pak uvádí: Při lednové valorizaci se průměrný starobní důchod zvýšil o 810 korun. Od června se zvedne o dalších průměrných 1 017 korun. Třetí zvýšení pak přijde ještě letos v září.”

Důchody letos kvůli inflaci vzrostou v průměru o 2 500 Kč

Jakkoli je to pravda, valorizace penzí nepřichází pouze z rozhodnutí vlády. Stát valorizuje důchody dle zákonem stanovených pravidel. Zjednodušeně řečeno důchody zvedá úměrně k růstu cen a polovině růstu reálných mezd. K valorizaci všech vyplácených důchodů pak dochází vždy od 1. ledna kalendářního roku. Po splnění zákonem stanovených podmínek, zejména při vysokém růstu spotřebitelských cen, stát pak důchody valorizuje i mimo pravidelný termín.

Průběžný důchodový systém ztrácí v I. čtvrtletí 10,56 mld. Kč

A až v tom případě, kdy je zákonná valorizace důchodů nižší než 2,7 procenta, může vláda využít zmocnění podle zákona o důchodovém pojištění a stanovit zvýšení důchodu do výše 2,7 procenta.

Co nabízejí další deštníky proti drahotě

Jednou z nejčastěji frekventovaných pomocí vlády v jejích šesti “deštnících” je zvýšení příspěvku na bydlení a jeho rozšíření mezi více příjemců. I to je nepopiratelný fakt. Na druhé straně tento příspěvek vláda uvádí jako pomoc hned ve čtyřech svých “deštnících”. V Deštníku pro seniory, pro ohrožené skupiny obyvatel, skrze odkaz i v Deštníku pro rodiny a v Deštníku pro bydlení. Výčet pomoci se tím zdá rázem vyšší.

Přičemž i zde je pomoc vlády s přihlédnutím k širším souvislostem diskutabilní minimálně v Deštníku pro bydlení. Kvůli nedostatku financí aktuálně přestal docela fungovat program zvýhodněných úvěrů na pořízení vlastního bydlení od Státního fondu podpory investic.

SFPI pozastavil zvýhodněné úvěry na bydlení. Nemá peníze

To za situace, kdy současně začal fungovat program Ukrajina na modernizací bytů pro uprchlíky. Přičemž program Ukrajina spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj [MMR] a obcím a krajům v něm nabízí miliardu korun na rekonstrukci bytů a ubytoven. Podle MMR opravené byty a ubytovny následně poslouží jako sociální byty všem.

Obce a kraje dostanou miliardu na ubytování pro uprchlíky

V Deštníku pro ohrožené skupiny obyvatel pak vláda uvádí, že zvýšila a zpřístupnila většímu množství lidí různé dávky. Konkrétně zmiňuje například příspěvek pro pěstouny. I zde je ale problém, protože změnu u tohoto příspěvku prosadila minulá vláda. A navíc v takové podobě, že zvýhodnila jednu skupinu pěstounů oproti druhé. Čímž věci dle samotných pěstounů rozhodně neprospěla.

Stát ponížil pěstouny, kteří pečují o děti příbuzných

Tak jako tak příspěvek pro pěstouny se již od prvního ledna nově odvíjí od minimální mzdy. Za jedno dítě tak dostává takzvaný zprostředkovaný pěstoun měsíční odměnu ve výši násobku minimální mzdy, nyní tedy 16 200 korun [dříve 12 tis. Kč]. Za dvě děti pak její 1,5násobek, to je 24 300 korun [dříve 18 tis. Kč] a za tři děti pak dvojnásobek minimální mzdy, tedy 32 400 korun [dříve 30 tis. Kč]. Těžko pak lze chápat, proč tento příspěvek vláda uvádí jako své opatření proti zdražování.

Co skutečně nabízí Deštník proti drahotě

Hodnota stránek Deštník proti drahotě – jakkoli se prezentují jako aktuální pomoc vlády, která občany ČR chrání a pracuje pro ně – spočívá zejména v odkazech na dávky a podpory, které v zemi ale fungují až na pár výjimek mnoho let. Naopak aktivní pomoc vlády “proti drahotě” je přímá jen v několika málo bodech.

Jde například o 10% zvýšení životního existenčního minima. Což značí navýšení maximální dávky vyplácené v hotovosti, na kterou má nárok každý plnoletý občan ČR bez vlastních příjmů. Případně je to zrušení silniční daně pro podnikatele či snížení spotřební daně u paliv o 1,50 Kč na litr od 1. června do 30. září. Anebo jde o jednorázový příspěvek ve výši pět tisíc korun na dítě do 18 let těm rodinám, jejichž hrubý roční příjem nepřesáhne jeden milion korun. Takových vlastních opatření proti drahotě vláda ale udělala pouze minimum.

5 000 korun na dítě pro rodiny nově zkritizovali i odboráři

Na druhou stranu vládní Deštník proti drahotě nemá smysl jenom odsuzovat. Svými odkazy totiž ukazuje na podporu českého státu, která se nabízí těm domácnostem, jež skutečně bojují s finančními těžkostmi při dnešní rychle rostoucí inflaci.

Daniel Tácha

11 KOMENTÁŘE

 1. TO JE JAKO KAPKA DO MOŘE CO VLÁDA NABÍZÍ.INFLACE 15% A DŮCHODCŮM DÁLI ALMUŽNU,KDO MÁ MALÝ DŮCHOD,TAK DOSTANE PÁR KORUN.JAKÁ JE DRAHOTA TO UŽ SE NED VYŽÍT.TATO VLÁDA NEMŮŽE DÁL VLÁDNOUT,PŘIVEDLA NÁS DO CHUDOBY,PREFERUJE JEN UKRAJINU,KDE RVE MILIARDY A NEZAJÍMÁSE O SVÉ OBČAN\,KTEŘÍ TAKÉ NEMAJÍ KDE BYDLET A UŽ SI NEMOHOU KOUPIT OVOCE,JOGURT,MÁSLO A MUSÍ POČÍTAT S KADOU KORUNOU,JE TO FIALOVÝ HNUS

  • Velká a smutná pravda naše vláda řeší Ukrajince, ale svoje občany ne. Jejich pomoc různými dávkami pro své občany je nanic jelikož vždy buď na ni z nějakého důvodu nedosáhnete nebo Vás vyřazovací byrokracie úplně odradí. S naší vládou jsme totálně v PR–LI. Hlavně že se mají oni dobře a navenek se tváří jak občanům pomáhají. Ať jdou do … .

 2. Není se čemu divit, že pro záchranu obyvatel zaviněné inflací uvedla Fialova vláda i pohřebné.Rozhazovani peněz Ukrajinců Českou republiku táhne silně ke dnu.Fialo, měl bys mít plnou odpovědnost za zadlužením.Povesit tě za to za … . [redakčně upraveno]

 3. Dobrý den,ano vše se cpe ukrajincům a naši lidé na to doplácí.PROČ?U nás není na léčby dětí musí se dělat sbírky a lidi rádi pomohou i z toho mála co mají poněvadž vládě na našich dětech a lidech nezáleží.Na Moravě bylo tornádo a kdo jim pomohl?Taky neměli kam hlavu složit.Romové?Ti jsou zde zvyklý jen natahovat ruce na peníze ale práce je nezajímá.Ještě řvou jak jsou diskreminovaní?Taktéž i příchozí této etniky poznali,že u nás pracovat nemusí jen žádat o peníze.Teď aby se člověk bál na ulici co kde číhá a kdo ublíží.To se ale vláda taky nezajímá.Těch pár korun co vláda přidává nikoho nespasí neboť 4x vše zdraží tak o co si přilepší o nic.Ale každý jen remcá a do ulic nejde!!!Asi tak.

 4. Tahle vyčuranost všech vlád co přidavají těm co mají pěkne duchody stale vice mě už pěkně štve,každy ma vypočítany duchod podle vydělku a tak by bylo spravné přidavat všem stejně,ktery vyčuranek na tohle přišel oni myslí že ti chudí nemusejí jíst a kupovat drahe leky anikdo s tím nic neuděla už se těším až umřu z tohoto bordelu je mi nanic

  • Je to smutné jak nechutná 5 ti koaliční banda jedná a chová se k národu, který jí fakticky živí ze svých daní, ale tito neschopní kašpaři to nechápou, jsou to největší příživníci státu.A ani jim to nevadí, na to je třeba mít povahu a hlavně charakter a ten bohužel nemají.

 5. Bohužel tato vláda posílá už i střední třídu do chudoby a kdo to pak ekonomicky potáhne až pracující zjistím, že je výhodnější nemakat a brát všechny ty dávky – nevím.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here