ERÚ má o 5 995 % vyšší příjmy, ale vláda i tak zvýší poplatky za energie

35353
ERU
Ministr obchodu a průmyslu Jozef Síkela má velké šance, že se již brzy stane českým eurokomisařem v Evropské komisi. / Foto: STAN

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela [STAN] předložil vládě návrh nařízení na zvýšení poplatků Energetickému regulačnímu úřadu [ERÚ]. Pokud vláda Petra Fialy [ODS] návrh schválí jako nařízení, poplatky ERÚ stoupnou již od července.

Zvýšení je v řádu desítek korun za elektřinu a plyn pro každého koncového odběratele v Česku. U elektřiny roční poplatek proti současnosti stoupne o 19,32 Kč bez ohledu na spotřebu. U plynu poplatek stoupne o 0,86 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [MPO] uvedlo, že zvýšení poplatků poslouží k pokrytí rostoucích nákladů na činnost ERÚ. Ty pak vysvětluje rostoucí agendou úřadu.

Rozpočtové hospodaření – příjmy kapitoly 349 / ERU / k 31. 12. 2023:
 • Schválený a rozpočet po změnách: 335 241,60 tis. Kč.
 • Skutečné příjmy celkem: 18 860 389,99 tis. Kč.

Mimo jiné resort zdůraznil, že nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. července 2024. K tomuto datu tak ERÚ stanoví poprvé i cenu za provoz nesíťové infrastruktury pro rok 2024, jejíž součástí je právě poplatek na činnost úřadu.

„Lidé častěji žádají o pomoc, je mnohem více sporů mezi zákazníky a dodavateli. Úřad realizuje více kontrol, častěji se upravuje legislativa a intenzivněji se vyjednává s regulovanými subjekty o nákladech, zapojuje se také intenzivněji do tvorby systému pro sdílení elektřiny a modernizace české energetiky,“ vyjmenoval důvody navýšení poplatků ministr Síkela a dodal, že poplatek nebyl navyšován od ledna roku 2016.

Inflace v květnu mírně klesla, ale ceny elektřiny jsou stále vysoko

V současnosti platí sazba poplatku v elektroenergetice 2,39 Kč za měsíc na každé odběrné místo elektřiny a v plynárenství 1,34 Kč za megawatthodinu [MWh] spotřebovaného plynu. MPO nyní navrhlo jejich navýšení na čtyři koruny za měsíc na každé odběrné místo v elektroenergetice a na 2,20 Kč za MWh v plynárenství. Poplatek na činnost ERÚ hradí každý účastník energetického trhu v ceně za provoz nesíťové infrastruktury a v ceně za činnosti operátora trhu.

ERÚ plní státní rozpočet skrze kapitolu 349

ERÚ zřizuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, jde o takzvaný energetický zákon. Náplní úřadu je zejména ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích.

ERÚ hospodaří s prostředky formou samostatné kapitoly číslo 349 státního rozpočtu. Její příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu. Financování úřadu jde právě přes poplatek na jeho činnost, kterou hradí koneční zákazníci za odběrné místo určené ke spotřebě elektřiny a za každou spotřebovanou MWh plynu.

 • Loni měl ERÚ na činnost finanční prostředky ve výši 312 129,81 tis. Kč.

Dalšími příjmy státního rozpočtu kapitoly ERÚ loni byla daň z elektřiny, odvod z nadměrných příjmů, ale i pokuty a správní poplatky vyměřené subjektům podnikajícím v energetice. Zde loni činily celkové příjmy státního rozpočtu prostřednictvím ERÚ 18 860 389,99 tis. Kč.

ERÚ varuje před automatickým prodlužováním smluv na energie

„V roce 2023 byly do rozpočtu stejně jako v předchozích letech použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 59 807,44 tis. Kč na krytí potřeb úřadu, které nebyly zajištěny schváleným rozpočtem na rok 2023, a současně na akce, jejichž realizace byla posunuta do roku 2023,“ uvádí zpráva o hospodaření ERÚ.

Tyto prostředky ERÚ podle ní použil i k financování potřeb úřadu v souvislosti s dopady spojenými s rostoucími cenami nájmů, majetku, materiálu, energií, služeb apod.

 • Celkové loňské výdaje rozpočtu v kapitole ERÚ uvádí 310 224,95 tis. Kč.

ERÚ přitom nevykonává hospodářskou činnost, nemá žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech a nerealizuje účelové transfery.

Loňské příjmy úřadu stouply o tisíce procent

Návrh vládního nařízení na zvýšení poplatků pro ERÚ přichází vzápětí poté, kdy ERÚ loni vykázal až tisícinásobné zvýšení příjmů kvůli novým energetickým daním.

„Skutečné plnění daňových příjmů k 31. 12. 2023 bylo ve výši 18 843 534,47 tis. Kč, tj. k plnění na 5977,49 % oproti schválenému rozpočtu a rozpočtu po změnách a plnění na 5995,48 % oproti stejnému období roku 2022. Absolutně navýšení o 18 544 554,70 tis. Kč – ovlivněno výběrem odvodu z nadměrných příjmů,“ uvádí zpráva o státním závěrečném účtu v případě kapitoly státního rozpočtu číslo 349, ERÚ.

Vláda schválila zvýšení koncesionářských poplatků i jejich valorizaci

A dále: Skutečné plnění nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem bylo k 31. 12. 2023 ve výši 16 855,52 tis. Kč, tj. k plnění na 84,28 % oproti schválenému rozpočtu a rozpočtu po změnách a plnění na 114,82 % oproti stejnému období roku 2022 [absolutně zvýšení o 2 914,31 tis. Kč]. Tyto nedaňové příjmy inkasoval úřad především z udělených pokut v energetice a z ostatních nahodilých příjmů.

–DNA–

10 KOMENTÁŘE

 1. Je neuvěřitelné, že vláda schválí komukoliv jakékoliv poplatky a jejich zvyšování, i když vykazují obrovské zisky a důchodcům se bude jen brát…

 2. ERÚ by měl občanům zajistit stabilní a přijatelné podmínky v cenách a dodávkách energií. To znamená chránit jejich zájmy. V podstatě z nich ale vytahuje další peníze. Občana má náš stát v zadku.

 3. ERÚ by měl pracovat pro lidi. Mimo jiné by měl zakázat aby byla účtována vyšší částka za distribuci než je částka za spotřebu.

 4. Vláda naprosto zneužívá svoje postavení a občanům i firmam nařizuje poplatky i za dýchání vzduchu,které věnuje bezprizorne vzniklým a nafouknout úřadům a zřejmě svým přátelům v nich pusobicim,a životní úroveň lidi i kondice ekonomiky strmé klesá,nezaslouží si naši důvěru.

 5. Všem fijalovým IQčům, tohle jsi zvolily, tak si to i zaplaťte, tyhle zlodějiny podpořené zase jen tím koho jste si zvolily.

 6. Jo, co může čekat od loupeživé fialové tlupy. Kdykoliv se tato zlodějská svoloč, která už v devadesátých letech zničila a rozkradla celé hospodářství dostane ke korytu, je to vždy megaprůser. Jen jejich retardovaní voliči to dosud nepostřehli.

  • Oni toho voliči nepostřehli víc! Od Liistopadu 1990 vládla ODS bez mandátu a zlikvidovala do června 1994 co šlo! Už několikráte jsem upozornoval,že ODS=KSČ! Dodnes to nikdo nechápe! V roce 1990 se měla zrušit KSČ A i ODS! Pak by nebyly takové problémy,které JSOU!

 7. Pokaždé jak je u koryta ODS tak dochází k devastaci státu. Občané zanevřeli na ANO a nyní budou trpět! Kdo nevolil pětidemolici bude bohužel trpět taky což je můj případ….

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here